Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 3.11.         Do: 11.11.2018 

 

Sobota

3.11.

sv. Martin de Porres

16.00

 

 

17.00

Mladočov: modlitby 1. soboty

za Karla Jánu a syna, za živé i zemř. rodů Vomočilova a Jánova

 

Neděle

4.11.

31. neděle v mezidobí, sv. Karel Boromejský

8.30

Mladočov: za Jindřicha Voříška, za živé i zemř. t.r.

 

Pondělí

5.11.

sv. Zachariáš a Alžběta

17.00

Mladočov: za živé i zemř. farníky

 

Úterý

6.11.

sv. Leonard

17.00

Mladočov: za rodinu Klajnerovu a Stráníkovu, za živé i zemř. t.r.

 

Středa

7.11.

sv. Willibrord

17.00

Mladočov: za Lucii Mikešovu, roz. Pechancovu, manžela Vlastislava a oba rody

 

Čtvrtek

8.11.

sv. Gottfried

17.00

Mladočov: za Pavla Šplíchala, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemřelé syny a duše v očistci

 

Pátek

9.11.

Svátek posvěcení Lateránské baziliky

17.00

 

 

 

 

 

 

 

po mši sv.

Mladočov: za Josefa Čermáka, rodiče, za živé i zemř t.r., za Boženu Andrlovu a Josefa Kladivo

farní rada

 

Sobota

10.11.

sv. Lev Veliký

17.00

Budislav: za Jaroslava Tmeje a rodiče, za rodinu Krejčovu

 

Neděle

11.11.

32. neděle v mezidobí, sv. Martin

8.30

Mladočov: za Marii Nádvorníkovu, manžela, 3 syny, za živé i zemř. t.r.

(sbírka na pojištění kostelů)

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

------------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 10.11.        Do: 18.11.2018 

 

Sobota

10.11.

sv. Lev Veliký

17.00

Budislav: za Jaroslava Tmeje a rodiče, za rodinu Krejčovu

 

Neděle

11.11.

32. neděle v mezidobí, sv. Martin

8.30

Mladočov: za Marii Nádvorníkovu, manžela, 3 syny, za živé i zemř. t.r.

(sbírka na pojištění kostelů)

 

Pondělí

12.11.

sv. Josafat

13.30

Mladočov: pohřeb Marie Šplíchalové

(večerní mše sv. nebude)

 

Úterý

13.11.

sv. Anežka Česká

17.00

Mladočov: za nenarozené děti, jejich rodiče a ošetřující lékaře

 

Středa

14.11.

sv. Mikuláš Tavelič

17.00

Mladočov: za kněze Josefa Dřinovského, rodiče, dva bratry a jejich manželky, na poděkování za 45 let společného života

 

Čtvrtek

15.11.

sv. Albert Veliký

17.00

Mladočov: za Vlastu Fulíkovu, manžela a rodiče

 

Pátek

16.11.

sv. Marketa Skotská, sv. Gertruda

17.00

Mladočov: za Josefa Pechance, manželku, dceru a snachu

 

Sobota

17.11.

sv. Alžběta Uherská

17.00

Mladočov: za Marii Boštíkovu k 40. výročí úmrtí, za živé i zemř. t.r.

 

Neděle

18.11.

33. neděle v mezidobí, posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

8.30

 

 

 

 

 

 

 

15.00

Mladočov: za živé i zemř. z rodu Nádvorníkova, Tmejova, Pecinova a Zerzánova, za Pavlu Tmejovu

adorace

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

--------------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 17.11.         Do: 25.11.2018 

 

Sobota

17.11.

sv. Alžběta Uherská

17.00

Mladočov: za Marii Boštíkovu k 40. výročí úmrtí, za živé i zemř. t.r.

 

Neděle

18.11.

33. neděle v mezidobí, posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

8.30

 

 

 

 

 

 

 

15.00

Mladočov: za živé i zemř. z rodu Nádvorníkova, Tmejova, Pecinova a Zerzánova, za Pavlu Tmejovu

adorace

 

Pondělí

19.11.

sv. Mechtilda

17.00

Mladočov: za Josefa Melšu a jeho rodinu

 

Úterý

20.11.

sv. Felix z Valois

17.00

Mladočov: za rodiče Bartošovi a syna Václava, za rodiče Kulhavých a syna Josefa, za živé i zemř. t.r.

 

Středa

21.11.

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

17.00

Mladočov: za Leoše Skálu, za Jana a Marii Dvořákovi

 

Čtvrtek

22.11.

sv. Cecilie

17.00

Mladočov: za rod Štorků a Pospíšilů

 

Pátek

23.11.

sv. Klement I., sv. Kolumbán

17.00

 

18.00

 

19.00

Mladočov: za Leoše Skálu

kající pouť

Budislav: za národ a zachování tradičního manželství

 

Sobota

24.11.

sv. Ondřej

Dung-Lac a druhové

17.00

Budislav: za Anežku Jirušovu, manžela vnuka a zetě

 

Neděle

25.11.

Slavnost Ježíše Krista Krále, sv. Kateřina Alexandrijská

8.30

Mladočov: za Josefa Chadimu, oboje rodiče, za živé a zemř. t.r.

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

-----------------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 24.11.               Do: 2.12.2018   

 

Sobota

24.11.

sv. Ondřej

Dung-Lac a druhové

17.00

Budislav: za Anežku Jirušovu, manžela vnuka a zetě

 

Neděle

25.11.

Slavnost Ježíše Krista Krále, sv. Kateřina Alexandrijská

8.30

Mladočov: za Josefa Chadimu, oboje rodiče, za živé a zemř. t.r.

 

Pondělí

26.11.

sv. Silvestr, bl. Jakub Alberione

17.00

Mladočov: za Miloše Kováře a duše v očistci

 

Úterý

27.11.

sv.Virgil

17.00

Mladočov: za uzdravení dárce, za pomoc a posilu pro něj, za uzdravení blízké osoby, za duše v očistci

 

Středa

28.11.

sv. Mansuet

17.00

Mladočov: za Jaroslavu Tomšíčkovu a rodiče, za živé i zemř. t.r., za zdar operace

Čtvrtek

29.11.

sv. Saturnin

17.00

Mladočov: za Žofii a Jaroslava Faltysovi

 

Pátek

30.11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

17.00

 

 

18.00

 

19.00

Mladočov: za Františka Kalibána a t.r.

kající pouť

Budislav: za národ a zachování tradičního manželství

 

Sobota

1.12.

sv. Edmund Kampián

16.00

 

 

17.00

Mladočov: modlitby 1. soboty

za živé a zemř. z rodiny Rubkovy Tomšíčkovy

(žehnání adventních věnců)

 

Neděle

2.12.

1. neděle adventní, sv. Bibiána

8.30

Mladočov: za Růženu Šimkovu, manžela a dceru, za živé i zemř. t.r.

(žehnání adventních věnců)

(sbírka na kněžský seminář)

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.