Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od:   19.5.              Do: 27.5.2018  

 

Sobota

19.5.

sv. Petr Celestýn

18.30

Mladočov: za zemřelé rodiče Martu a Zdeňka Paťavovi

 

Neděle

20.5.

Slavnost Seslání Ducha sv., sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin

8.30

 

 

 

10.30

 

 

15.00

Mladočov: za Václava Košňara a rodiče z obojí strany

Poříčí: poutní mše sv. za obec Poříčí a celou farnost

Poříčí: adorace

(sbírka na pastorační aktivity v diecézi)

 

Pondělí

21.5.

sv. Ondřej Bobola, sv. Kryštof Magallanes

18.30

Poříčí: za Jana Nádvorníka, manželku, dceru, syny, za živé i zemř. t.r.

 

Úterý

22.5.

sv. Rita z Cascie, sv. Julie

18.30

Zrnětín: za rodiče Rožkovi a Tomšíčkovi, za živé a zemř. t.r.

 

Středa

23.5.

sv. Jan Kř. de Rossi

18.30

Desná: za Růženu Jiráňovu, rodiče Šimkovi, za živé i zemř. t.r.

 

Čtvrtek

24.5.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze, sv. Vincenc Lerinský

18.30

Mladočov: za Pavla Šplíchala, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny a duše v očistci

 

Pátek

25.5.

sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Mag. de Pazzi

18.30

Mladočov: za Karla Jánu a otce, za živé i zemř. z rodů Vomočilova a Jánova

 

Sobota

26.5.

sv. Filip Neri

18.30

Budislav: za Josefa Čermáka, rodiče, za živé i zemř. t.r., za Boženu Andrlovu, Josefa Kladivo a Marii Vejrychovu

 

Neděle

27.5.

Slavnost Nejsvětější Trojice, sv. Augustin z Canterbury

8.30

 

 

Mladočov: za Ludmilu Mokrejšovu

(1. sv. přijímání)

 

http://www.farnostmladocov.cz/       

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

-----------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 26.5.                 Do: 3.6.2018     

 

Sobota

26.5.

sv. Filip Neri

18.30

Budislav: za Josefa Čermáka, rodiče, za živé i zemř. t.r., za Boženu Andrlovu, Josefa Kladivo a Marii Vejrychovu

 

Neděle

27.5.

Slavnost Nejsvětější Trojice, sv. Augustin z Canterbury

8.30

 

 

Mladočov: za Ludmilu Mokrejšovu

(1. sv. přijímání)

 

Pondělí

28.5.

sv. Emil

18.30

Poříčí: na úmysl dárce

Úterý

29.5.

sv. Maximin

18.30

Zrnětín: na úmysl dárce

Středa

30.5.

sv. Zdislava

18.30

Desná: za Marii Pechancovu a rodiče

 

Čtvrtek

31.5.

Slavnost Těla a krve Páně, Navštívení Panny Marie

16.30

 

18.30

Mladočov: sv. zpověď

za Josefa Nádvorníka a oboje rodiče

 

Pátek

1.6.

sv. Justin

18.30

Mladočov: za Josefa a Otýlii Poláčkovi

(1. pátek, adorace)

 

Sobota

2.6.

sv. Marcelin a Petr

9.30

 

 

17.30

 

 

18.30

Litomyšl: diecézní setkání ministrantů

Mladočov: modlitby 1. soboty

za Marii Tmejovu, dva manželé, syna, zetě, za živé i zemř. t.r.

 

Neděle

3.6.

9. neděle v mezidobí, sv. Karel Lwanga

8.30

 

 

 

11.00

Mladočov: za P. Josefa Preislera a rodiče

Chotěnov: poutní mše sv. za Františka Nádvorníka, rodiče a dva bratry, za živé i zemř. t.r., za občany Chotěnova

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.