Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky, aktuality

  

Milí spolubratři,

 

ve shodě s obecným církevním právem jsem v době pandemie koronaviru 11. 3. 2020 a následně 3. 10. 2020 poskytl věřícím na území Královéhradecké diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní a sváteční Mši svaté z těchto důvodů:

-       příznaky onemocnění covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,

-       povinná karanténa,

-       dobrovolná izolace ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),

-       omezení vyhlášená orgány veřejné správy, která znemožňují účastnit se bohoslužby.

 

V současné době se situace postupně navrací k normálu a navíc je dostupné očkování proti nemoci covid-19. Účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním důvodem (srov. kánon 93 Kodexu kanonického práva). Proto s účinností od 21. 8. 2021 odvolávám udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté.

 

Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti zúčastnit se nedělní Mše svaté, by měli pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a zasvěcené svátky.

 

V Kristu Váš

biskup X Jan

 

--------------------------------------------------

 

Intence na mše svaté si můžete zadávat

na tel.: 737 003 006, nejlépe večer kolem 20.00 hodiny.

-------------------------------

 

 

Papežský modlitební maraton za ukončení pandemie https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/vyzva-k-modlitebnimu-maratonu-ruzence-na-poutnich-mistech-v-cr-10181

Podrobnosti zde

---------------------------------------------------------------------------------------

Tento rok se uskuteční se uskuteční Celostátní setkání mládeže, a to 9.-14. srpna. Tato mimořádná akce se koná pouze jednou za 5 let. Místem konání je tentokrát Hradec Králové. Akce je pro věřící kluky a holky ve věku 14 až 26 let (starší 26 let se mohou přihlásit pouze do přípravného týmu). Už se můžete přihlašovat, a to na stránkách www.celostatnisetkanimladeze.cz, kde se také dozvíte všechny potřebné informace o setkání. Účastnický poplatek je 1.600,- Kč pro ty, kdo se přihlásí do 31. 5. (pro ty, kdo se přihlásí do 15. 7. je poplatek 1.800,- Kč, poté již bude cena 3.000,- Kč). Kromě výše uvedených stránek setkání najdete info také na farním webu a na plakátech.

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 18.6.                  Do: 26.6.2022   

 

Sobota

18.6.

sv. Řehoř Barbarigo, sv. Marina

18.30

Mladočov: za Marii Tmejovu dva manžely, dva syny, zetě, Pavlu Tmejovu, za živé a zemř. t.r.

 

Neděle

19.6.

12. neděle v mezidobí, sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald

8.00 !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

Mladočov: za P. Josefa Preisléra, rodiče a rody z obou stran, za Helenu Pavlíčkovu a manžela (průvod Božího Těla)

adorace

Pondělí

20.6.

sv. Silverius

18.30

Poříčí: za zdar operace

Úterý

21.6.

sv. Alois Gonzaga

8.00

Zrnětín: za Jiřího a Marii Bartošovi, za živé i zemř. t.r.

 

Středa

22.6

sv. Jan Fischer a Tomáš More, sv. Paulín

18.30

Desná: za mé drahé, za jejich spásu, za záchranu umírajících, za duše v očistci, ke cti sv. Judy Tadeáše za zdraví a spásu dárce

 

Čtvrtek

23.6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, sv. Josef Cafasso

18.30

Mladočov: za sestru Zdenku Munzarovu

 

Pátek

24.6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18.30

Mladočov: za Pavla Šplíchala, sestru Ludmilu, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny, za duše v očistci

 

Sobota

25.6.

Neposkvrněné srdce Panny Marie Marie, sv. Vilém, ct. Ivan

18.30

Budislav poutní: za Karla Jánu a syna, za živé i zemř. z rodu Vomočilova a Jánova

 

Neděle

26.6.

13. neděle v mezidobí, svátek Dvou srdcí Ježíše a Marie, sv. Jan a Pavel

8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00

Mladočov: za Jaroslava Jůzu, manželku, syna a dva zetě

1. sv. přijímání, (sbírka na charitu) (Mezinárodní den boje proti narkománii)

Desná poutní: za občany a obec Desnou

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

-----------------------------------

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 25.6.                   Do: 3.7.2022     

 

Sobota

25.6.

Neposkvrněné srdce Panny Marie Marie, sv. Vilém, ct. Ivan

18.30

Budislav poutní: za Karla Jánu a syna, za živé i zemř. z rodu Vomočilova a Jánova, za Františka Zacha

 

Neděle

26.6.

13. neděle v mezidobí, svátek Dvou srdcí Ježíše a Marie,

sv. Jan a Pavel

8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00

Mladočov: za Jaroslava Jůzu, manželku, syna a dva zetě

1. sv. přijímání, (sbírka na charitu) (Mezinárodní den boje proti narkománii)

Desná poutní: za občany a obec Desnou

 

Pondělí

27.6.

sv. Cyril Alexandrijský

18.30

Poříčí: za Ladislava Kárského, rodiče a sourozence, za duše v očistci

 

Úterý

28.6.

sv. Irenej

8.00

Zrnětín: na dobrý úmysl

2. int. za zdar operace pro malé dítě, za Marii Koutnou a rodiče

Středa

29.6.

Slavnost sv. Petra a Pavla,

18.30

Mladočov !: na dobrý úmysl

 

Čtvrtek

30.6.

sv. prvomučeníci římští

16.30

 

18.30

Mladočov: sv. zpověď

za Jiřího Bulvu, sestru Františku, rodiče a duše v očistci

 

Pátek

1.7.

sv. Theobald

18.30

Mladočov: za Annu a Josefa Boštíkovi, za dcery Annu a Ludmilu s manželem, za rod Boštíků a Renzů

(1. pátek, adorace)

 

Sobota

2.7.

sv. Ota

9.30

 

 

 

18.30

Desná hřiště: za občany a obec Desnou

Mladočov: za P. Jiřího Štorka k 45. výročí kněžství

 

Neděle

3.7.

14. neděle v Mezidobí, sv. Tomáše, apoštola

8.30

Mladočov: za Ladislava Nádvorníka, rodiče a sourozence

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.