Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky, aktuality

  Intence na mše svaté si můžete zadávat

na tel.: 737 003 006, nejlépe večer kolem 20.00 hodiny.

---------------------------

 

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 23.9.                       Do: 1.10.2023

 

Sobota

23.9.

sv. Pio z Pietrelciny, sv. Konstanc

18.30

Budislav: za Františka Bartoše, manželku Ludmilu, syna Ivana, za Josefa Dvorského a Marii Dohnalovu

 

Neděle

24.9.

25. neděle v mezidobí, sv. Gerard

8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00

Mladočov: za Václava Košňara, rodiče z obojí strany, za živé a zemř. t.r.

(žehnání úrody)

Zrnětín- poutní: za občany Zrnětína a celou farnost

 

Pondělí

 

sv. Kleofáš

18.30

Poříčí: na poděkování za dar úrody

2. int. za Lucii Bulvovu, manžela, za Jiřího a Františku, za živé t.r., za duše v očistci

 

Úterý

 

sv. Kosma a Damián

8.00

Zrnětín: za uzdravení rodových ran a odprošení Boha pro všechna pokolení

(Mezinárodní den neslyšících)

 

Středa

 

sv. Vincenc z Pauly

18.30

Desná: za Pavla Šplíchala, sestru Ludmilu, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny, za duše v očistci

 

Čtvrtek

 

Slavnost sv. Václava, hlavního patrona čes. národa

18.30

Mladočov: za rod Kalibánů, za živé a zemř. t.r.

 

Pátek

 

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

18.30

Mladočov: za Růženu a Jiřího Boštíkovi a jejich rodinu, za Marii a Václava Pechancovi

 

Sobota

 

sv. Jeroným

18.30

Budislav: za Františka Zacha, rodiče a bratry, rodiče Jánovi a syna, za živé a zemř., t.r.

 

Neděle

 

26. neděle v mezidobí, sv. Terezie od Dítěte Ježíše

8.30

Mladočov: za Libora Severu, k nedožitým 50. narozeninám, za Marii a Václava Severovi, za Marii Pechancovu

(Mezinárodní den hudby)

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.