Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky, aktuality

  Rozhodnuti otce biskupa: 

(Platí do odvolání po dobu karanténních omezení: účast na mši sv. při sledování přes media je platná jen v přímém přenosu. Pozdější sledování nahraných obřadů tuto platnost nemá!)

--------------------------

Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí.

Snažme se také prosím – v rámci možností – ponechávat kostely co nejvíce otevřené a přístupné, s velkým důrazem na soukromou eucharistickou adoraci, případně i svátost smíření či individuální podávání Eucharistie.

Dle výzvy biskupů ze dne 7. října, památky Panny Marie Růžencové, zůstávejme, prosím, každý večer propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie s naléhavou prosbou za odpuštění hříchů, za dar usmiřování a pokory.

Modlitbu doporučenou otcem biskupem proti koronaviru otevřete kliknutím na této adrese: https://www.farnostmladocov.cz/clanky/pokyny-otce-biskupa-jana.html

----------------------

Automatický dispenz

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.

Bratři a sestry v Kristu,

všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.

V Kristu Váš

X Jan Vokál

biskup královéhradecký

 

--------------------------------------------------

 

Intence na mše svaté si můžete zadávat

na tel.: 737 003 006, nejlépe večer kolem 20.00 hodiny.

-------------------------------

 

 

Dokud na mši sv. v neděli může být přítomný jen omezený počet osob, stále se po skončení mše sv. podává svaté přijímání individuálně až do 11 hodin.

Ve všedních dnech se sv. přijímání mimo mši sv. nepodává.

Doporučuji, zejména starším osobám, jít na mši sv. ve všedních dnech pondělí až pátek, protože v těchto okleštěných možnostech počtu osob má každá mše sv. během týdne platnost nedělní povinnosti a je třeba rozložit obsazení kostela plynule.

Od 27. prosince 2020 je znovu vyhlášen nejvyšší 5. stupeň karanténních omezení. Pro nás v Mladočově to znamená, že od této neděle včetně může být na mši sv. přítomno jen 26 osob. Nezbývá, než znovu zavést předběžné přihlášení k účasti.

 

Stačí při prohlížení ohlášek kliknout na modré podtržené číslo času mše sv. a přímo se otevře přihlašovací formulář na tuto bohoslužbu.

 

Nebo vlevo na menu stiskněte "Přihlášení na mši svatou" nebo klikněte na tento odkaz  https://www.farnostmladocov.cz/clanky/prihlaseni-na-msi-svatou/  a pokračujte podle tam uvedeného postupu.

Kdo má na některý termín zadanou intenci, ať si účast zajistí co nejdříve.

 

Postní putování

Mladí farníci z Dolního Újezdu a Mladočova vás zvou na postní putování po našich farnostech formou snadné vycházkové soutěže pro malé i velké. Podrobnosti najdete zde. Od pondělí 21. března je možné opět se pohybovat po celém okrese, proto je možné i pokračovat v hledání kéšek. Ukončení soutěže je prodlouženo až do 2. května.

 

Od 5.3.2021 začíná příprava na 1. svaté přijímání. Žádáme rodiče, aby své děti přihlásili.  

 

Duchovní obnova z farnosti Filipa a Jakuba ve Zlíně, přednesenou P. Václavem Čápem z 13.3.2021. Zde se připojíte.

 

Protože není dovoleno mít svěcenou vodu ve společné kropence k přežehnání se, byl do kostela pořízen bezdotykový dávkovač svěcené vody. Je umístěný u bočních dveří lodi u ambónu. Stačí jen vložit ruku pod horní obloukovou část, ničeho se nedotýkat a několik kapek svěcené vody vystříkne na ruku. Pro názornost zde je obrázek.

Ale pozor, někteří hned nepochopili, že jde o svěcenou vodu, a proto upozorňuji, že desinfekce je stále na židli u vchodu a i nadále je třeba jí ruce ošetřit.

 

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 10.4.                   Do: 18.4.2021   

 

Sobota

10.4.

Sobota vel. okt., sv. Michael de Sanctis

18.30

Mladočov: za Miladu Stříteskou, manžela, Marii Pechancovu, za živé a zemř. t.r.

 

Neděle

11.4.

Svátek Božího milosrdenství, sv. Stanislav

8.30

 

 

 

 

 

 

 

11.00

Mladočov: za Josefa Tmeje, snachu Pavlu, živé i zemř. z rodu Tmejová a Brunova

za Vlastu Čapkovu, Jana Kladivu a manželku

(společné pomazání nemocných)

 

Pondělí

12.4.

sv. Julius

18.30

Mladočov: za Jarmilu a Františka Boštíkovi, rodiče, bratra, syna a duše v očistci

 

Úterý

13.4.

sv. Martin I.

8.00

Mladočov: za nenarozené děti, jejich rodiče a za jejich ošetřující zdravotníky

2. int. za záchranu lidstva, za křesťanskou budoucnost Europy

 

Středa

14.4.

sv. Lambert

18.30

Mladočov: za Jaroslava Škařupu a celý ten rod

 

Čtvrtek

15.4.

sv. Anastazie

18.30

Mladočov:       

Pátek

16.4.

sv. Bernadetta Soubirousová

18.30

Mladočov: za zachování přirozené rodiny

 

Sobota

17.4.

sv. Inocenc

18.30

Mladočov: za Františka Kalibána a t.r., za Marii Pavlišovu a t.r.

 

Neděle

18.4.

3. neděle velikonoční, sv.Krescenc

8.30

 

 

 

 

 

11.00

 

 

 

15.00

Mladočov: za Zdeňka Šimka, manželku a dceru, za rody Kalibánů a Šimků

za Václav Stráníka, sourozence a rodiče z obojí strany, za duše v očistci

adorace

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

--------------------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 17.4.                  Do: 25.4.2021   

 

Sobota

17.4.

sv. Inocenc

18.30

Mladočov: za Františka Kalibána a t.r., za Marii Pavlišovu a t.r.

 

Neděle

18.4.

3. neděle velikonoční, sv. Krescenc

8.30

 

 

 

 

 

 

11.00

 

 

 

 

 

 

 

15.00

Mladočov: za Zdeňka Šimka, manželku a dceru, za rody Kalibánů a Šimků

za Václava Stráníka, sourozence a rodiče z obojí strany, za duše v očistci

(sbírka na pojištění kostelů)

adorace

 

Pondělí

19.4.

sv. Ema

18.30

Mladočov: za tatínka k 10. výročí úmrtí

(plnomocné odpustky k roku sv. Josefa)

 

Úterý

20.4.

sv. Hugo

8.00

Mladočov: na poděkování P. Bohu za dar života a kněžství pro P. Jiřího, za Pala a Irenu a jejich rodiny

Středa

21.4.

sv. Anselm

18.30

Mladočov: na děkování za 20 let společného života

Čtvrtek

22.4.

sv. Leonid

18.30

Mladočov: k vyprošení daru úrody v tomto roce

 

Pátek

23.4.

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa

18.30

Mladočov: za Marii Poslušnou a manžela, za Jana Pavliše a manželku, za živé i zemř. t.r.

Sobota

24.4.

sv. Jiří, sv. Fidel

18.30

Mladočov: za Jana Lněničku a otce

(den skautů)

 

Neděle

25.4.

4. neděle velikonoční, sv. Marek, evang.

8.30

 

 

 

 

11.00

Mladočov: za P. Josefa Preislera, rodiče a rody z obojí strany

 

(den modliteb za povolání k duchovnímu stavu)

(dveřní sbírka pro Sv. zemi)

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.