Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky, aktuality

  

Milí spolubratři,

 

ve shodě s obecným církevním právem jsem v době pandemie koronaviru 11. 3. 2020 a následně 3. 10. 2020 poskytl věřícím na území Královéhradecké diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní a sváteční Mši svaté z těchto důvodů:

-       příznaky onemocnění covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,

-       povinná karanténa,

-       dobrovolná izolace ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),

-       omezení vyhlášená orgány veřejné správy, která znemožňují účastnit se bohoslužby.

 

V současné době se situace postupně navrací k normálu a navíc je dostupné očkování proti nemoci covid-19. Účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním důvodem (srov. kánon 93 Kodexu kanonického práva). Proto s účinností od 21. 8. 2021 odvolávám udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté.

 

Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti zúčastnit se nedělní Mše svaté, by měli pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a zasvěcené svátky.

 

V Kristu Váš

biskup X Jan

 

--------------------------------------------------

 

Intence na mše svaté si můžete zadávat

na tel.: 737 003 006, nejlépe večer kolem 20.00 hodiny.

-------------------------------

 

 

Papežský modlitební maraton za ukončení pandemie https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/vyzva-k-modlitebnimu-maratonu-ruzence-na-poutnich-mistech-v-cr-10181

Podrobnosti zde

---------------------------------------------------------------------------------------

Milé týmy Postního putování,

je mi ctí vás po delší době takto na podzim pozdravit, ačkoli Postní putování je dávno za námi :)
 
Přicházím s pozvánkou na novou farní hru "Po stopách sv. Martina". Pořádá ji farnost Dolní Újezd, ale mohou se jistě přihlásit i ti, co nechodí do újezdského kostela, protože úkoly budou zveřejňovány na webu hry, případně zasílány mailem. 
 
Více o hře se dozvíte zde: https://farnihra-dolniujezd.webnode.cz/
 
Přihlásit se můžete kdykoli, ale pokud do toho půjdete, doporučuji co nejdříve, aby vám moc úkolů neuteklo :). Například zrovna zítra (14. 11.) je úkol zúčastnit se svatomartinské procházky (od 14:00 do 16:30 máte za úkol projít nebo oběhnout některé sochy v újezdě (budou u nich i zajímavé popisky), za projítí je odměna a symbolické startovné 5 Kč jde na dobrý účel - na Mary's meals; začátek je u fary v DÚ, kde dostanete mapku). Této procházky se mohou zúčastnit i ti, co nebudou přihlášení do této farní hry.
 
 
Požehnané dny,
Matyáš Juza

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 15.1.                  Do: 23.1.2022   

Sobota

15.1.

sv. Pavel Poustevník

17.00

Mladočov: za Zdeňka Jirečka, za rodiny Jirečkovy a Veselíkovy

 

Neděle

16.1.

2. neděle v mezidobí, sv. Marcel I.

8.30

 

 

 

 

 

 

15.00

Mladočov: za Vlastu a Josefa Flídrovi, rodiče z obojí strany, za Miroslava Krčila

adorace

 

Pondělí

17.1.

sv. Antonín Veliký

17.00

Mladočov: za P. Jana Bednáře, za sestru Františku

 

Úterý

18.1.

Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

8.00

Mladočov: za P. Josefa Preislera a rodiče, za duchovní povolání, za jednotu křesťanů

(týden modliteb za jednotu křesťanů)

 

Středa

19.1.

sv. Márius a Marta a jejich synové

17.00

Mladočov: za P. Zdeňka Fišera, za duchovní povolání, za jednotu křesťanů

 

Čtvrtek

20.1.

sv. Fabián a Šebestián

17.00

Mladočov: za Jaroslava Nádvorníka a manželku, za rody Nádvorníků, Stříteských a Dostálů, za živé i zemř. t.r.

 

Pátek

21.1.

sv. Anežka Římská

17.00

 

18.30

Mladočov: prosebná pouť

Budislav: za zachování přirozené rodiny

 

Sobota

22.1.

sv. Vincenc

17.00

Budislav: za Františka Tarabu, rodiče, bratra, rodiče Machatovi, za živé i zemř. obou rodů

 

Neděle

23.1.

3. neděle v mezidobí, neděle Božího slova, sv. Ildefons

8.30

 

 

 

 

 

14.00

Mladočov: za Josefa Veselíka, rodiče a rodiče Drobných

(žehnání biblí)

setkání k Synodu

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

----------------------------

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 22.1.                   Do: 30.1.2022   

 

Sobota

22.1.

sv. Vincenc

17.00

Budislav: za Františka Tarabu, rodiče, bratra, rodiče Machatovi, za živé i zemř. obou rodů

 

Neděle

23.1.

3. neděle v mezidobí, neděle Božího slova, sv. Ildefons

8.30

 

 

 

 

 

14.00

Mladočov: za Josefa Veselíka, rodiče a rodiče Drobných

(žehnání biblí)

setkání k Synodu

 

Pondělí

24.1.

sv. František Saleský

17.00

Mladočov: za kmotřence

 

Úterý

25.1.

Svátek Obrácení sv. Pavla

8.00

Mladočov:

 

Středa

26.1.

sv. Timotej a Titus

17.00

Mladočov: za Jaroslavu Jukelíčkovu, manžela a rodiče, za duše v očistci

 

Čtvrtek

27.1.

sv. Anděla Mericiova

17.00

Mladočov: za Josefa Mlejnka a manželku, za duše v očistci

 

Pátek

28.1.

sv. Tomáš Akvinský

17.00

Mladočov: za Jana Čermáka, rodiče a sourozence, za duše v očistci

 

Sobota

29.1.

sv. Sulpicius

17.00

Mladočov:

 

Neděle

30.1.

4. neděle v mezidobí, sv. Martina

8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30 – 16.00

Mladočov: za Pavla Šplíchala, sestru Ludmilu, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny, za duše v očistci

Výstav Nejsvětější svátosti

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.