Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky, aktuality

  Rozhodnuti otce biskupa: 

(Platí do odvolání po dobu karanténních omezení: účast na mši sv. při sledování přes media je platná jen v přímém přenosu. Pozdější sledování nahraných obřadů tuto platnost nemá!)

--------------------------

Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí.

Snažme se také prosím – v rámci možností – ponechávat kostely co nejvíce otevřené a přístupné, s velkým důrazem na soukromou eucharistickou adoraci, případně i svátost smíření či individuální podávání Eucharistie.

Dle výzvy biskupů ze dne 7. října, památky Panny Marie Růžencové, zůstávejme, prosím, každý večer propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie s naléhavou prosbou za odpuštění hříchů, za dar usmiřování a pokory.

Modlitbu doporučenou otcem biskupem proti koronaviru otevřete kliknutím na této adrese: https://www.farnostmladocov.cz/clanky/pokyny-otce-biskupa-jana.html

----------------------

Automatický dispenz

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.

Bratři a sestry v Kristu,

všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.

V Kristu Váš

X Jan Vokál

biskup královéhradecký

 

--------------------------------------------------

 

Intence na mše svaté si můžete zadávat

na tel.: 737 003 006, nejlépe večer kolem 20.00 hodiny.

-------------------------------

 

Protože koncem dubna nadchází určité uvolnění z karanténních omezení, již není potřeba se hlásit na mše svaté. Též již nebudou slouženy nedělní mše svaté v 11 hodin (poutní v kaplích ano). Ale nadále je třeba dodržovat všeobecné zdravotní požadavky: rozestupy v lavicích (mimo rodiny), desinfekce rukou a nošení roušek.

 

Papežský modlitební maraton za ukončení pandemie https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/vyzva-k-modlitebnimu-maratonu-ruzence-na-poutnich-mistech-v-cr-10181

Podrobnosti zde

 

 

 

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 3.7.                     Do: 11.7.2021   

 

Sobota

3.7.

Svátek sv. Tomáše, apoštola

18.30

Mladočov: za rodiče Andrlovi a jejích živé i zemř. děti

(1. sobota)

 

Neděle

4.7.

14. neděle v mezidobí, sv. Prokop, sv. Alžběta Portugalská

8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00

Mladočov: za Anežku Škeříkovu a Václava Kladivu, za živé i zemř. t.r

2. int. za občany Jarošova

Jarošov: ekumenická poutní bohoslužba

 

Pondělí

5.7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

18.30

Mladočov: za farníky

Úterý

6.7.

sv. Marie Gorettiová

8.00

Zrnětín: na úmysl dárce

 

Středa

7.7.

sv. Wilibald

18.30

Desná: za Františka a Annu Kovářovi a zemř. syny, za rody z obojí strany

2. int. na poděkování za 70 let života

Čtvrtek

8.7.

sv. Kilián

18.30

Mladočov: za P. Antonína France, k 25. výročí úmrtí

 

Pátek

9.7.

sv. Veronika Giulianiová, sv. Augustin Žao

18.30

     

Mladočov: za Pavla Šplíchala, sestru Ludmilu, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny a za duše v očistci

(farní rada)

Sobota

10.7.

sv. Amálie

18.30

Budislav: na úmysl dárce

 

Neděle

11.7.

15. neděle v mezidobí, sv. Benedikt, patron Evropy

8.30

Mladočov: za Annu Foglovu, rodiče Motyčkovi, za rod Foglů a Motyčků, za živé i zemř. obou rodů, za duše v očistci

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

---------------------------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 10.7.                  Do: 18.7.2021

Sobota

10.7.

sv. Amálie

18.30

Budislav: na úmysl dárce

 

Neděle

11.7.

15. neděle v mezidobí, sv. Benedikt, patron Evropy

8.30

Mladočov: za Annu Foglovu, rodiče Motyčkovi, za rod Foglů a Motyčků, za živé i zemř. obou rodů, za duše v očistci

 

Pondělí

12.7.

sv. Ludvík a Zélie Martinovi, sv. Jan Qualbert

18.30

Poříčí: za Marii a Jana Kopeckých, rodiče, sourozence a t.r., za Jaroslava Prokopa, rodiče, sourozence a t.r., na poděkování za 80 let života a za Boží požehnání

 

Úterý

13.7.

sv. Jindřich

8.00

Zrnětín:  za nenarozené děti, jejich rodiče a za jejich ošetřující zdravotníky.

2. int. za záchranu lidstva za křesťanskou budoucnost Evropy

 

Středa

14.7.

sv. Kamil, bl. Hroznata

18.30

Desná: za Antonína a Marii Nádvorníkovi, syna a dcery (?)

Čtvrtek

15.7.

sv. Bonaventura

18.30

Mladočov: na úmysl dárce (?)

 

Pátek

16.7.

Panna Maria Karmelská

17.00

 

18.30

růžencový průvod

Budislav: za zachování přirozené rodiny

 

Sobota

17.7.

sv. Hyacint a bl. Česlav

18.30

Mladočov: za rodiče Boštíkovi, dceru Annu a Ludmilu s manželem, za rod Boštíků a Renzů

 

Neděle

18.7.

16. neděle v mezidobí, sv. Emilián

8.30

 

 

 

 

 

15.00

Mladočov: za Pavlu Tmejovu, rodiče Brunovi, za Josefa Tmeje, za živé a zemř. t.r.

adorace

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.