Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky, aktuality

  

Milí spolubratři,

 

ve shodě s obecným církevním právem jsem v době pandemie koronaviru 11. 3. 2020 a následně 3. 10. 2020 poskytl věřícím na území Královéhradecké diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní a sváteční Mši svaté z těchto důvodů:

-       příznaky onemocnění covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,

-       povinná karanténa,

-       dobrovolná izolace ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),

-       omezení vyhlášená orgány veřejné správy, která znemožňují účastnit se bohoslužby.

 

V současné době se situace postupně navrací k normálu a navíc je dostupné očkování proti nemoci covid-19. Účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním důvodem (srov. kánon 93 Kodexu kanonického práva). Proto s účinností od 21. 8. 2021 odvolávám udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté.

 

Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti zúčastnit se nedělní Mše svaté, by měli pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a zasvěcené svátky.

 

V Kristu Váš

biskup X Jan

 

--------------------------------------------------

 

Intence na mše svaté si můžete zadávat

na tel.: 737 003 006, nejlépe večer kolem 20.00 hodiny.

-------------------------------

 

 

Papežský modlitební maraton za ukončení pandemie https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/vyzva-k-modlitebnimu-maratonu-ruzence-na-poutnich-mistech-v-cr-10181

Podrobnosti zde

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 24.9.                  Do: 2.10.2022   

Sobota

24.9.

sv. Gerard

18.30

Budislav: za živé a zemř. rodiny Rubkovy a Tomšíčkovy

 

Neděle

25.9.

26. neděle v mezidobí, sv. Kleofáš

8.30

 

 

 

 

 

 

 

11.00

Mladočov: za Václava Košňara, za živé a zemř. t.r., za rodiče z obojí strany

(žehnání úrody)

Zrnětín: za občany Zrnětína a celou farnost

 

Pondělí

26.9.

sv. Kosma a Damián

18.30

Poříčí: na poděkování za dar úrody

(Mezinárodní den neslyšících)

Úterý

27.9.

sv. Vincenc z Pauly

8.00

Zrnětín: za Ludmilu Severinovu, manžela a rodiče

 

Středa

28.9.

Slavnost sv. Václava, hl. patrona národa

18.30

Mladočov: za zdar operace, za Pavla Šplíchala, sestru Ludmilu, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny, za duše v očistci

 

Čtvrtek

29.9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

18.30

Mladočov: za rodiče Korábovi a syna Františka

Pátek

30.9.

sv. Jeroným

18.30

Mladočov: za Juliána a Žofii, za všechna pokolení

 

Sobota

1.10.

sv. Terezie od Dítěte Ježíše

18.30

Mladočov: za Marii Pechancovu a rodiče, za živé a zemř. t.r.

(1. sobota, Mezinárodní den hudby)

 

Neděle

2.10.

27. neděle v mezidobí, sv. andělé strážní

8.30

Mladočov: za Františka a Ludmilu Mokrejšovi, za živé a zemř. obou rodů

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

--------------------------------------

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 1.10.                   Do: 9.10.2022   

 

Sobota

1.10.

sv. Terezie od Dítěte Ježíše

18.30

Mladočov: za Marii Pechancovu a rodiče, za živé a zemř. t.r.

(1. sobota, Mezinárodní den hudby)

 

Neděle

2.10.

27. neděle v mezidobí, sv. andělé strážní

8.30

Mladočov: za Františka a Ludmilu Mokrejšovi, za živé a zemř. obou rodů

 

Pondělí

3.10.

sv. Maxmilián

18.30

Poříčí: za farníky

 

Úterý

4.10.

sv. František z Assisi

8.00

Zrnětín: na dobrý úmysl

 

Středa

5.10.

sv. Palmác, sv. Faustyna Kowalská

18.30

Desná: za Pavla Šplíchala, sestru Ludmilu, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny, za duše v očistci

 

Čtvrtek

6.10.

sv. Bruno

16.30

 

18.30

Mladočov: sv. zpověď

za Františka Nádvorníka, rodiče a bratry, za živé a zemř. t.r.

 

Pátek

7.10.

Panna Maria Růžencová

18.30

Mladočov: za Františka Zacha, rodiče a bratry, za rodiče Jánovi a syna, za živé a zemř. obou rodů

(1. pátek, adorace)

 

Sobota

8.10.

sv. Simeon

18.30

Budislav: za Marii Vodvárkovu, rod Vodvárků, a Bezděků, za uzdravení nemocné osoby

 

Neděle

9.10.

28.neděle v mezidobí, sv. Dionýsius, sv. Jan Leonardi

8.30

Mladočov: za Jana Lněničku, syna a rodiče

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.