Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky, aktuality

  Intence na mše svaté si můžete zadávat

na tel.: 737 003 006, nejlépe večer kolem 20.00 hodiny.

---------------------------

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 27.5.                      Do: 4.6.2023 

 

Sobota

27.5.

sv. Augustin z Canterbury

18.30

Budislav: za Marii Pechancovu a rodiče z obojí strany

2. int. za Vojtěcha Košňara, za Marii Antonína Jílkovi, za živé a zemř. obou rodů

 

Neděle

28.5.

Slavnost Seslání Ducha Svatého, sv. Emil

8.30

Mladočov: za Josefa a Otýlii Poláčkovi

2. int. za Ludmilu a Františka Mokrejšovi, za Jarmilu Zimovu, za duše v očistci

(sbírka na pastoraci v diecézi)

 

Pondělí

29.5.

Panna Maria, Matka církve, sv. Pavel VI.,

18.30

Poříčí: za Žofii a Jana Chadimovi, za Václava Klejcha a Pavla Páleníka

 

Úterý

30.5.

sv. Zdislava

8.00

Zrnětín: za Anežku a Aloise Kulhavých, syna Josefa, za duše v očistci

 

Středa

31.5.

Svátek Navštívení Panny Marie

18.30

Desná: za Pavla Šplíchala, sestru Ludmilu, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny, za duše v očistci

 

Čtvrtek

1.6.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, sv. Justin

16.30

 

 

18.30

Mladočov: sv. zpověď

na poděkování za 80 let života, za uzdravení

(1. čtvrtek, modlitby za kněze)

 

Pátek

2.6.

sv. Marcelín a Petr

18.30

Mladočov: za rodiče Severovi, rodiče Sýkorovi, za Marii Pechancovu a Libora Severu

(1. pátek, adorace)

 

Sobota

3.6.

sv. Karel Lwanga a druhové

18.30

Mladočov: za Annu Vejrychovu

(1. sobota)

 

Neděle

4.6.

Slavnost Nejsvětější Trojice, sv. František Caracciolo

8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00

Mladočov: na poděkování za 70 let života, za děti a jejich rodiny, za zemř. Aloise a Annu Bartošovi, dceru Aničku, za duše v očistci

Chotěnov poutní: za živé a zemř. občany Chotěnova a Olšan, za Ladislava Nádvorníka, rodiče, sourozence, rodiče Bisovi, za Josefa Tmeje,

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

--------------------------

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 3.6.                  Do: 11.6.2023

 

Sobota

3.6.

sv. Karel Lwanga a druhové

18.30

Mladočov: za Annu Vejrychovu

(1. sobota)

 

Neděle

4.6.

Slavnost Nejsvětější Trojice, sv. František Caracciolo

8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00

Mladočov: na poděkování za 70 let života, za děti a jejich rodiny, za zemř. Aloise a Annu Bartošovi, dceru Aničku, za duše v očistci

Chotěnov poutní: za živé a zemř. občany Chotěnova a Olšan, za Ladislava Nádvorníka, rodiče, sourozence, rodiče Bisovi, za Josefa Tmeje,

 

Pondělí

5.6.

sv. Bonifác

8.00!

Poříčí: za farníky

 

Úterý

6.6.

sv. Norbert

18.30!

Zrnětín: za dar víry, zdraví a Boží požehnání

 

Středa

7.6.

sv. Robert

18.30

Desná: za Jana Kováře a rodiče,  za Josefa a Marii Šplíchalovi a syna Jiřího, za duše v očistci

 

Čtvrtek

8.6.

Slavnost Těla a Krve Páně, sv. Medard

18.30

Mladočov: za Pavla Šplíchala, sestru Ludmilu, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny, za duše v očistci

 

Pátek

9.6.

sv. Efrém Syrský

18.30

Mladočov: ke cti sv. Judy Tadeáše, za uzdravení a spásu dárce a jeho drahých, za obrácení hříšníků, za záchranu umírajících, za duše v očistci

 

Sobota

10.6.

sv. Maxim

18.30

Budislav: za Zdeňka Jirečka, za živé a zemř. z rodu Veselíkova a Jirečkova

 

Neděle

11.6.

10. neděle v mezidobí, sv. Barnabáš

8.00 !

Mladočov: za P. Josefa Preislera, rodiče z obojí strany, za živé a zemř. t.r., za Helenu Pavlíčkovu a manžela

(průvod Božího Těla, pozvat družičky)

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.