Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky, aktuality

  

Milí spolubratři,

 

ve shodě s obecným církevním právem jsem v době pandemie koronaviru 11. 3. 2020 a následně 3. 10. 2020 poskytl věřícím na území Královéhradecké diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní a sváteční Mši svaté z těchto důvodů:

-       příznaky onemocnění covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,

-       povinná karanténa,

-       dobrovolná izolace ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),

-       omezení vyhlášená orgány veřejné správy, která znemožňují účastnit se bohoslužby.

 

V současné době se situace postupně navrací k normálu a navíc je dostupné očkování proti nemoci covid-19. Účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním důvodem (srov. kánon 93 Kodexu kanonického práva). Proto s účinností od 21. 8. 2021 odvolávám udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté.

 

Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti zúčastnit se nedělní Mše svaté, by měli pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a zasvěcené svátky.

 

V Kristu Váš

biskup X Jan

 

--------------------------------------------------

 

Intence na mše svaté si můžete zadávat

na tel.: 737 003 006, nejlépe večer kolem 20.00 hodiny.

-------------------------------

 

 

Papežský modlitební maraton za ukončení pandemie https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/vyzva-k-modlitebnimu-maratonu-ruzence-na-poutnich-mistech-v-cr-10181

Podrobnosti zde

 

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 9.10.                   Do: 17.10.2021 

 

Sobota

9.10.

sv. Dionýsius, sv. Jan Leonardi

18.30

Budislav: za Marii Pechancovu, rodiče, sourozence a za zemřelé toho rodu

 

Neděle

10.10.

28. neděle v mezidobí, sv. Paulín

8.30

Mladočov: za Jana Lněničku, syna a rodiče

 

Pondělí

11.10.

sv. Jan XXIII., sv. German

18.30

Poříčí: na úmysl dárce

Úterý

12.10.

sv. Radim

8.00

Zrnětín: za záchranu lidstva, za křesťanskou budoucnost Evropy

 

Středa

13.10.

sv. Eduard

18.30

Desná: za nenarozené děti, jejich rodiče a za jejich ošetřující zdravotníky

2. int. za Ladislava Kárského rodiče a sourozence

 

Čtvrtek

14.10.

sv. Kalist I.

18.30

Mladočov: za Pavla Šplíchala, sestru Ludmilu, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny a za duše v očistci

 

Pátek

15.10.

sv. Terezie od Ježíše

17.00

 

18.30

Modlitební pouť z Mladočova

Budislav: za zachování přirozené rodiny

 

Sobota

16.10.

sv. Hedvika, sv. Markéta Marie Alacouque

6.00 odjezd ze zastávek

Farní zájezd na Tetín, sv. Jan pod Skalou, Levý Hradec

 

Neděle

17.10.

29. neděle v mezidobí, sv. Ignác Antiochijský

8.30

Mladočov: k 10. výročí úmrtí Libora Severy, za Marii a Václava Severovi, za Marii Pechancovu

(sbírka na Papežská misijní díla)

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

------------------------

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 16.10.                 Do: 24.10.2021 

 

Sobota

16.10.

sv. Hedvika, sv. Markéta Marie Alacouque

6.00

odjezd od zastávek

Farní zájezd na Tetín, Sv. Jan pod Skalou, Levý Hradec

 

Neděle

17.10.

29. neděle v mezidobí, sv. Ignác Antiochijský

8.30

Mladočov: k 10. výročí úmrtí Libora Severy, za Marii a Václava Severovi, za Marii Pechancovu

(sbírka na Papežská misijní díla)

 

Pondělí

18.10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

18.30

Poříčí: za uzdravení dárce, vysvobození od zlého ducha, za uzdravení mých drahých, za naší spásu, za duše v očistci, ke cti sv. Judy Tadeáše

 

Úterý

19.10.

sv. Pavel od Kříže, sv. Izák Jogues

8.00

Zrnětín: za Věru Kárskou a manžela, za živé i zemř. t.r., za rodiče z obojí strany

(pln. odpust. k roku sv. Josefa)

 

Středa

20.10.

sv. Irena

18.30

Desná: za Pavla Šplíchala, sestru Ludmilu, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny a za duše v očistci

Čtvrtek

21.10.

sv. Hilarion, bl. Karel Rakouský

18.30

Mladočov: za Josefa a Otýlii Poláčkovi

Pátek

22.10.

sv. Jan Pavel II., sv. Marie Salome

18.30

Mladočov: za Ladislava Rouhu a zemř. spolužáky

Sobota

23.10.

sv. Jan Kapistránký

18.30

Budislav: za rod Vomáčků

 

Neděle

24.10.

30. neděle v mezidobí, sv. Antonín Klaret

8.30

Mladočov: za Antonii Nádvorníkovu, rodiče, sourozence, za živé i zemř. t.r.

(Den modliteb za misie)

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.