Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky, aktuality

  Intence na mše svaté si můžete zadávat

na tel.: 737 003 006, nejlépe večer kolem 20.00 hodiny.

---------------------------

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 28.1.                   Do: 5.2.2023     

Sobota

28.1.

sv. Tomáš Akvinský

17.00

Budislav: na poděkování za 50 let života

 

Neděle

29.1.

4. neděle v mezidobí, sv. Sulpicius

8.30

Mladočov: za rodiče Bartošovi a syna Václava, za rodiče Kulhavých a syna Josefa, za duše v očistci

(Výstav Nejsv. Svátosti oltářní 9.30-16.00)

 

Pondělí

30.1.

sv. Martina

8.00

 

 

 

17.00

Mladočov: úklid vánoční výzdoby

za Pavla Šplíchala, sestru Ludmilu, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny a za duše v očistci

 Úterý

31.1.

sv. Jan Bosko

8.00

Mladočov: na úmysl dárce

Středa

1.2.

sv. Pionius

17.00

Mladočov: za vyslyšení prosby

 

Čtvrtek

2.2.

Svátek uvedení Páně do chrámu, hromnic

15.00

 

 

 

17.00

Mladočov: sv. zpověď

za Vojtěcha Nádvorníka, rodiče, sourozence a rodiče Vomáčkovi

(žehnání svící, Světový den zasvěceného života)

 

Pátek

3.2.

sv. Blažej, sv. Ansgar

17.00

Mladočov: za nemocné osoby, a jejich ošetřovatelky doma i v nemocnici

2. int. za Ladislava Nádvorníka rodiče z obojí strany, sourozence, za duše v očistci

(1. pátek, adorace, svatoblažejské požehnání)

 

Sobota

4.2.

sv. Ondřej Corsini

17.00

Mladočov: za rodiny Truhlářovu a Víchovu, za Jaroslavu Elichovu a Jana Kabrhela

(1. sobota)

Neděle

5.2.

5. neděle v mezidobí, sv. Agáta

8.30

Mladočov: na úmysl dárce

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

------------------------------------

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 4.2.                     Do: 12.2.2023   

 

Sobota

4.2.

sv. Ondřej Corsini

17.00

Mladočov: za rodiny Truhlářovu a Víchovu, za Jaroslavu Erichovu a Jana Kabrhela

(1. sobota)

Neděle

5.2.

5. neděle v mezidobí, sv. Agáta

8.30

Mladočov: na úmysl dárce

 

Pondělí

6.2.

sv. Pavel Miky a druhové

14.30

 

17.00

Mladočov: pohřeb Růženy Boštíkové

za farníky

2. int. za Josefa Vomáčku, za živé a zemř. spolužáky roč. 1940-41, za duše v očistci

 

Úterý

7.2.

sv. Richard

8.00

Mladočov: za Františka Šplíchala, bratra a sestru rodiče Šplíchalovi a Pohorských, za duše v očistci

 

Středa

8.2.

sv. Josefína, sv. Jeroným Em., ct. Mlada

17.00

Mladočov: na úmysl dárce

 

Čtvrtek

9.2.

sv. Adpollonie

17.00

Mladočov: za Jarmilu Boštíkovu, za rod Boštíků a Švejdů

2. int. za uzdravení a na úmysl dárce

 

Pátek

10.2.

sv. Scholastika

17.00

Mladočov: za Marii Kárskou, manžela, 2 syny a dceru, za živé a zemř. t.r., za duše v očistci

 

Sobota

11.2.

Panna Maria Lurdská

17.00

Budislav: za Legii Mariinu v Mladočově a za nemocné (30. výročí) (Světový den nemocných)

 

Neděle

12.2.

6. neděle v mezidobí, sv. Benedikt Anian.

8.30

Mladočov: za P. Antonína France (84 let), za duchovní povolání

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.