Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky

Tuto neděli a další ohlášené dny, dá li Pán, budeme sledovat a prožívat mši svatou online z farní kaple v Mladočově. Odkaz "živě mše sv." je na hlavní liště vlevo. Prosíme o shovívavost ke kvalitě přenosu.

 

 

Svatá zpověď před Velikonocemi ve faře!!!

Přicházejte jednotlivě nebo po rodinách, aby se nehromadilo více osob. Například pro rozložení času navrhuji přicházet ve čtvrtek 2. dubna z Budislavi, pátek 3. dubna z Poříčí, pondělí 6. dubna z Desné, úterý 7. dubna z Chotěnova a středa 8. dubna z Cikova, ale jak kdo potřebuje. Časový rozpis najdete v ohláškách níže.

Zpovídat se bude vždy od 17.30 do 18.20 hodin.

  

----------------------------------------------------------------

Opatření !!!

    Vzhledem k nařízením vlády proti nemocem se aktuálně mění některé obvyklé zvyklosti i při bohoslužbách. Otec biskup Jan rozhodl ode dne 12.3., že mše svaté a jejich intence zůstávají v dosavadním pořádku, ale bez účasti lidu.

    V kostele i v kaplích je možná jen soukromá individuální adorace, v neděli (v Mladočově) s přijetím Nejsv. Svátosti oltářní po mši sv. do 11.00 hodin.

    Dočasně jsou zrušena i veškerá modlitební setkání, exercicie a další druhy společných pobožností na půdě veřejných církevních prostor.

    Využijte především živou účast na mši sv. prostřednictvím sdělovacích prostředků, televize Noe v neděli obvykle v 10.30 hod. a na Proglase v neděli v 9.00 hodin a dalších medií i ve všední dny dle programu vysílání.

 

  Rozhodnuti otce biskupa: 

II. Automatický dispenz

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.

Bratři a sestry v Kristu,

všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.

V Kristu Váš

X Jan Vokál

biskup královéhradecký

 

--------------------------------------------------

 

Intence na mše svaté si můžete zadávat na tel.: 737 003 006, nejlépe večer kolem 20.00 hodiny.

-------------------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 4.4.           Do: 12.4.2020   

Na této tabulce se nesprávně zobrazuje formát, nepodařilo se mi ho opravit, omluvte závadu.

 

Sobota

4.4.

sv. Izidor

18.30

Mladočov: za Miladu Stříteskou, manžela, za živé i zemř. t.r.

(1. sobota)

 

Neděle

5.4.

Květná neděle, sv. Vincenc Ferrerský

8.30

Mladočov: za Josefa Chadimu, rodiče z obojí strany, za živé i zemř. t.r.

(Přímý přenos mše sv. z Mladočova internetem přes odkaz na tomto webu).

(Při mši sv. požehnané kočičky si můžete vzít v kostele při podávání sv. přijímání.

Připravte si kočičky i doma, budou požehnány i na dálku).

Po mši svaté (bez účasti lidu) bude kostel otevřený k osobní adoraci a přijetí Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00 hodin.

(V 9.00 můžete prožívat v přímém přenosu mši sv. na rádiu Proglas a v 10.30 na televizi Noe.)

 

Pondělí

6.4.

Pondělí sv. týdne, sv. Notger

17.30

18.30

Mladočov: svatá zpověď

za farníky

 

Úterý

7.4.

Úterý sv. týdne, sv. Jan Křtitel de la Salle

17.30

18.30

Mladočov: svatá zpověď

za Františka Motyčku a rodiče z obojí strany

 

Středa

8.4.

Středa sv. týdne, sv. Albert

17.30

18.30

Mladočov: svatá zpověď

za Marii Podhájskou, manžela, rodiče, bratra a jeho manželku Marii

 

Čtvrtek

9.4.

Zelený čtvrtek, sv. Marie Kleofášová

18.30

Mladočov: za rodiče Stránských a Jebouskovi, za rod Ropků, za živé a zemř. těch rodů, za duše v očistci

(Přímý přenos mše sv. z Mladočova internetem přes odkaz na tomto webu).

(hodina bdění, každý doma)

 

Pátek

10.4.

Velký pátek, sv. Michael de Sanctis

18.30

Mladočov: bohoslužba slova

 

(Přímý přenos bohoslužby z Mladočova internetem přes odkaz na tomto webu).

(Začátek novény k Božímu milosrdenství)

 

 

Sobota

11.4.

Bílá sobota, sv. Stanislav

9.00 – 17.00

 

 

 

20.00

Mladočov: individuální adorace v kapli na faře, prosíme o dodržování malého počtu osob najednou

za Víta a Stanislava Drábkovi a jejich rodiče

(Přímý přenos mše sv. z Mladočova internetem přes odkaz na tomto webu).

 

 

Neděle

12.4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, sv. Julius

8.30

 

 

 

Mladočov: za Jana a Annu Chadimovi, za živé a zemř. t.r., za duše v očistci

(Přímý přenos mše sv. z Mladočova internetem přes odkaz na tomto webu).

Po mši svaté (bez účasti lidu) bude kostel otevřený k osobní adoraci a přijetí Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00 hodin.

(žehnání beránků a potravin jen na dálku při online přenosu nebo si je požehnáte žehnací modlitbou sami (je na liště v sekci modlitby)

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

------------------------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 11.4.     Do: 19.4.2020   

 

Sobota

11.4.

Bílá sobota, sv. Stanislav

9.00 - 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00

Mladočov: individuální adorace v kapli na faře, prosíme o dodržování malého počtu osob najednou

za Víta a Stanislava Drábkovi a jejich rodiče

(Přímý přenos mše sv. z Mladočova internetem přes odkaz na tomto webu).

 

Neděle

12.4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, sv. Julius

8.30

 

 

 

 

 

 

 

Mladočov: za Jana a Annu Chadimovi, za živé a zemř. t.r., za duše v očistci

(Přímý přenos mše sv. z Mladočova internetem přes odkaz na tomto webu).

Po mši svaté (bez účasti lidu) bude kostel otevřený k osobní adoraci a přijetí Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00 hodin.

(žehnání beránků a potravin jen na dálku při online přenosu nebo si je požehnáte žehnací modlitbou sami (je na liště v sekci modlitby)

 

Pondělí

13.4.

Pondělí velikonoční, sv. Martin I.

18.30

Mladočov: za nenarozené děti, jejich rodiče a jejich ošetřující zdravotníky

(Přímý přenos mše sv. z Mladočova internetem přes odkaz na tomto webu).

 

Úterý

14.4.

Úterý velikonoční, sv. Lambert

18.30

Mladočov: za Marii Lebarovu a rod Lebarů

 

Středa

15.4.

Středa velikonoční, sv. Anastázie

18.30

Mladočov: za Pavla Šplíchala, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemřelé syny a duše v očistci

 

Čtvrtek

16.4.

Čtvrtek velikonoční, sv. Bernadetta Soubirousová

18.30

Mladočov: za Marii a Josefa Poslušných, za živé i zemř. t.r., za živou víru v rodinách

 

Pátek

17.4.

Pátek velikonoční, sv. Inocenc

18.30

Mladočov: za Jana a Marii Stráníkovi, zetě Stanislava a Josefa

 

Sobota

18.4.

Sobota velikonoční, sv. Krescenc

18.30

Mladočov: za Josefa a Marii Drábkovi, za Václava a Marii Štikovi, syna Václava a jeho manželku, za duše v očistci

 

Neděle

19.4.

2. neděle velikonoční, Svátek Božího milosrdenství, sv. Ema

8.30

Mladočov: za Zdeňka Šimka, manželku, dceru Růženu, za rodiny Kalibánovu a Šimkovu, za živé i zemř. těch rodů

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

------------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 18.4.      Do: 26.4.2020   

 

Sobota

18.4.

Sobota velikonoční, sv. Krescenc

18.30

Mladočov: za Josefa a Marii Drábkovi, za Václava a Marii Štikovi, syna Václava a jeho manželku, za duše v očistci

 

Neděle

19.4.

2. neděle velikonoční, Svátek Božího milosrdenství, sv. Ema

8.30

Mladočov: za Zdeňka Šimka, manželku, dceru Růženu, za rodiny Kalibánovu a Šimkovu, za živé i zemř. těch rodů

Pondělí

20.4.

sv. Hugo

18.30

Mladočov: na poděkování Pánu Bohu

 

Úterý

21.4.

sv. Anselm

18.30

Mladočov: za Václava a Marii Boštíkovi, za rod Boštíků a Cedlů

 

Středa

22.4.

sv. Leonid

18.30

Mladočov: za Václava a Františka Kárských, rodiče a sourozence, za Vlastimila Sýkoru, rodiče a sestru

 

Čtvrtek

23.4.

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučeníka

18.30

Mladočov: za Ladislava Stráníka a rodiče z obojí strany

 

Pátek

24.4.

sv. Jiří, sv. Fidel

18.30

Mladočov: za dar úrody zemské, za dar zdraví pro P. Jiřího a za Boží ochranu, za živé a zemř. rodu Horníkova

 

Sobota

25.4.

Svátek sv. Marka, evangelisty

18.30

Budislav ?: za Jana Lněničku a otce

 

Neděle

26.4.

3. neděle velikonoční, sv. Richarius

8.30

Mladočov: za P. Josefa Preislera, rodiče a rody z obojí strany, na poděkování za 80 let života s. Mirjam

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.