Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky

  Rozhodnuti otce biskupa: 

(Platí do odvolání po dobu karanténních omezení: účast na mši sv. při sledování přes media je platná jen v přímém přenosu. Pozdější sledování nahraných obřadů tuto platnost nemá!)

--------------------------

Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí.

Snažme se také prosím – v rámci možností – ponechávat kostely co nejvíce otevřené a přístupné, s velkým důrazem na soukromou eucharistickou adoraci, případně i svátost smíření či individuální podávání Eucharistie.

Dle výzvy biskupů ze dne 7. října, památky Panny Marie Růžencové, zůstávejme, prosím, každý večer propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie s naléhavou prosbou za odpuštění hříchů, za dar usmiřování a pokory.

Modlitbu doporučenou otcem biskupem proti koronaviru otevřete kliknutím na této adrese: https://www.farnostmladocov.cz/clanky/pokyny-otce-biskupa-jana.html

----------------------

Automatický dispenz

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.

Bratři a sestry v Kristu,

všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.

V Kristu Váš

X Jan Vokál

biskup královéhradecký

 

--------------------------------------------------

 

Intence na mše svaté si můžete zadávat

na tel.: 737 003 006, nejlépe večer kolem 20.00 hodiny.

-------------------------------

 

 Od neděle 25.10. do 8.11. je možno získat každý den plnomocné odpustky pro duše v očistci při splnění daných podmínek. Jsou to: úmysl získat odpustky, nemít zálibu ani v lehkém hříchu, svatá zpověď (jedna pro více odpustků), přijmout svaté přijímání (pro každé odpustky každý den zvlášť), modlitby na úmysl sv. Otce: Věřím, Otče náš, Sláva Otci a libovolná modlitba na hřbitově za duše v očistci.  

Dle informací Papež František prodloužil možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci až do konce listopadu. Plné znění dekretu je na adrese: https://www.farnostmladocov.cz/clanky/plnomocne-odpustky-pro-duse-v-ocistci-v-roce-2020.html Stačí zde na modrou adresu kliknout.

 

Mše sv., které pro nemoc nebyly odslouženy, byly přesunuty na pozdější datum.

 

Na Sebranicích se zpovídá v kostele každý všední den 17.00 - 19.00  a v neděli 8.00 - 11.00 hodin.

 

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 28.11.                Do: 6.12.2020   

 

Sobota

28.11.

sv. Mansuet

 

 

17.00

v Budislavi nebude mše sv. sloužena

Mladočov: za Jaroslava a Žofii Faltysovi, za rod Boštíků a Faltysů

 

Neděle

29.11.

1. neděle adventní, sv. Saturnin

8.30

Mladočov: za Růženu Šimkovu, manžela a dceru, za rod Kalibánů a Šimků, za živé i zemř. obou rodů

(žehnání adventních věnců)

 

Pondělí

30.11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

17.00

Mladočov: za Marienku, za dar zdraví a Boží pomoc

 

Úterý

1.12.

sv. Edmund Kampián

8.00

Mladočov: na úmysl dárce

 

Středa

2.12.

sv. Bibiána

17.00

Mladočov: za Pavla Šplíchala a sestru Ludmilu, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny a duše v očistci

 

Čtvrtek

3.12.

sv. František Xaverský

15.00

 

17.00

Mladočov: sv. zpověď

za Josefa Mlejnka, manželku a rodiče z obojí strany

 

Pátek

4.12.

sv. Jan Damašský, sv. Barbora

17.00

Mladočov: za zemřelé rodiče a všechna pokolení zemřelých

(1. pátek, adorace)

 

Sobota

5.12.

sv. Sába

7.00

 

 

 

 

 

 

17.00

Mladočov: roráty: za zemřelé rodiče a všecka pokolení zemřelých, za duše v očistci

za Josefa Stříteského a manželku, za živé i zemř t.r.

(1. sobota)

 

Neděle

6.12.

2. neděle adventní, sv. Mikuláš

8.30

Mladočov: za Karla Jánu a otce, za Marii Zachovu, manžela a 2 syny

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.