Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 11.1.                 Do: 19.1.2020   

 

Sobota

11.1.

ct. Marie Elekta

17.00

Budislav: za Vladimíra Bebjaka, sourozence a rodiče

 

Neděle

12.1.

Svátek Křtu Páně, sv. Probus

8.30

Mladočov: za rodinu Prokopovu a Vajrauchovu, na poděkování za dar života

 

Pondělí

13.1.

sv. Hilarius z Pointiers

17.00

Mladočov: za nenarozené děti, jejich rodiče a za ošetřující zdravotníky

 

Úterý

14.1.

sv. Sáva Srbský

17.00

Mladočov: za Josefa Nádvorníka, bratra, oboje rodiče a duše v očistci

 

Středa

15.1.

sv. Pavel Poustevník

17.00

Mladočov: za Josefa Lorence, manželku, rodiče a sourozence, za duše v očistci 

 

Čtvrtek

16.1.

sv. Marcel I.

17.00

Mladočov: za Jana Čermáka, rodiče, bratry a t.c.r.

 

Pátek

17.1.

sv. Antoním Veliký

17.00

Mladočov: za P. Miloše Rabana 

 

Sobota

18.1.

Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

17.00

Mladočov: za P.  Josefa Preislera, za duchovní povolání a za jednotu křesťanů

(začátek týdne modliteb za jednotu křesťanů)

 

Neděle

19.1.

2. neděle v mezidobí, sv. Marius a Marta a jejich synové

8.30

Mladočov: za P. Zděňka Fišera k výročí 90 let od narození a 32 od smrti, za duchovní povolání a za jednotu křesťanů

ttp://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

-------------------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 18.1.         Do: 26.1.2020   

 

Sobota

18.1.

Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

17.00

Mladočov: za P.  Josefa Preislera, za duchovní povolání a za jednotu křesťanů

(týden modliteb za jednotu křesťanů)

 

Neděle

19.1.

2. neděle v mezidobí, sv. Marius a Marta a jejich synové

8.30

Mladočov: za P. Zděňka Fišera k výročí 90 let od narození a 32 od smrti, za duchovní povolání a za jednotu křesťanů

 

Pondělí

20.1.

sv. Fabián a Šebestián

17.00

Mladočov: za Jaroslava Nádvorníka, manželku, za rod Nádvorníků a Dostálů, za živé i zemř. těch rodů

 

Úterý

21.1.

sv. Anežka Římská

17.00

Mladočov: za rodiče živé i zemřelé

 

Středa

22.1.

sv. Vincenc

17.00

Mladočov:

 

Čtvrtek

23.1.

sv. Ildefons

17.00

Mladočov: za rodiče Stránský a Jebouskovi, za rodinu Ropkovu, za živé i zemř. t.r., za duše v očistci

 

Pátek

24.1.

sv. František Sáleský

17.00

Mladočov: za Jaroslavu Jukelíčkovu, manžela, rodiče a duše v očistci

 

Sobota

25.1.

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

17.00

Budislav:

 

Neděle

26.1.

3. neděle v mezidobí, Slavnost Božího Slova (Slavnost byla  vyhlášena papežem 30.9.2019), sv. Timotej a Titus

8.30

 

 

 

 

 

9.30. - 16.00

Mladočov: za Jana Lněničku, syna a rodiče, za Stanislava Jiruše a manželku

Výstav Nejsvětější Svátosti

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

--------------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 25.1.         Do: 2.2.2020     

 

Sobota

25.1.

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

17.00

Budislav:

 

Neděle

26.1.

3. neděle v mezidobí, Slavnost Božího Slova, sv. Timotej a Titus

8.30

 

 

 

 

 

9.30. - 16.00

Mladočov: za Jana Lněničku, syna a rodiče, za Stanislava Jiruše a manželku

Výstav Nejsvětější Svátosti

 

Pondělí

27.1.

sv. Anděla Mericiová

17.00

Mladočov: za rody Hujčinovy a Portašovy 

(úklid vánoční výzdoby)

 

Úterý

28.1.

sv. Tomáš Akvinský

17.00

Mladočov:

 

Středa

29.1.

sv. Sulpicius

17.00

Mladočov: za rod Vodvárků a Bezděků, za dar zdraví

 

Čtvrtek

30.1.

sv. Martina

17.00

Mladočov: za Pavla Šplíchala, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemřelé syny a duše v očistci

Pátek

31.1.

sv. Jan Bosco

17.00

Mladočov:

 

Sobota

1.2.

sv. Pionius

17.00

Mladočov: za Pavlu Kladivovu a syna Vašíka, za živé i zemř. t.r.

(1. sobota)

 

Neděle

2.2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu, Hromnice

8.30

Mladočov: za manželé Boštíkovi, dcery Annu a Ludmilu s manželem, za ty rody, na poděkování za dar života

(svěcení svící)

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

-----------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 1.2.          Do: 9.2.2020     

 

Sobota

1.2.

sv. Pionius

17.00

Mladočov: za Pavlu Kladivovu a syna Vašíka, za živé i zemř. t.r.

(1. sobota)

 

Neděle

2.2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu, Hromnice

8.30

Mladočov: za manželé Boštíkovi, dcery Annu a Ludmilu s manželem, za ty rody a na poděkování za dar života

(svěcení svící, svatoblažejské požehnání)

 

Pondělí

3.2.

sv. Blažej, sv. Ansgar

17.00

Mladočov: za farníky

(svatoblažejské požehnání)

 

Úterý

4.2.

sv. Ondřej Corsini

17.00

Mladočov: za živé i zemř. rodu Horníkova

 

Středa

5.2.

sv. Agata

17.00

Mladočov:

 

Čtvrtek

6.2.

sv. Pavel Miki a druhové

15.00

 

17.00

Mladočov: sv. zpověď

na poděkování za členy Legie Mariiny, prosba za další požehnání pro tuto modlitební skupinu

 

Pátek

7.2.

sv. Richard

17.00

Mladočov: za Františka Šplíchala (55 let od úmrtí), bratra Pavla, rodiče Šplíchalovi a za duše v očistci

(1.pátek, adorace)

 

Sobota

8.2.

sv. Josefína, sv. Jeroným Emiliani, ct. Mlada

17.00

Budislav: za rodiče Dřínovských, kněze Josefa Dřínovského, za rodiče Bartošovi, dceru Helenu s manželem, za tetu Pechancovu

 

Neděle

9.2.

5. neděle v mezidobí, sv. Apollonie

8.30

Mladočov: za Vlastu a Josefa Flídrovi, za Miroslava Krčila, za živé i zemř. těch rodů

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

------------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 8.2.             Do: 16.2.2020   

 

Sobota

8.2.

sv. Josefína, sv. Jeroným Emiliani, ct. Mlada

17.00

Budislav: za rodiče Dřínovských, kněze Josefa Dřínovského, za rodiče Bartošovi, dceru Helenu s manželem, za tetu Pechancovu

 

Neděle

9.2.

5. neděle v mezidobí, sv. Apollonie

8.30

Mladočov: za Vlastu a Josefa Flídrovi, za Miroslava Krčila, za živé i zemř. těch rodů

 

Pondělí

10.2.

sv. Scholastika

17.00

Mladočov:

 

Úterý

11.2.

Panna Maria Lurdská

17.00

Mladočov:

 

Středa

12.2.

sv. Benedikt Aniánský

17.00

Mladočov: za P. Antonína France (81. výročí narození) a za duchovní povolání

 

Čtvrtek

13.2.

sv. Kateřina Ricciová

17.00

Mladočov: za nenarozené děti, jejich rodiče a jejich ošetřující zdravotníky

 

Pátek

14.2.

sv.Valentin

17.00

Mladočov: na úmysl dárce

 

Sobota

15.2.

sv. Jiřina, bl. Bedřich Bachstein a druhové

17.00

Mladočov: za Františka a Blaženu Mokrejšovi, za Karla Zimu, za živé i zemř. těch rodů

 

Neděle

16.2.

6. neděle v mezidobí, sv. Juliána

8.30

Mladočov: za Boženu a Ladislava Šauerovi, za oba rody

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.