Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 7.9.          Do: 15.9.2019   

 

Sobota

7.9.

sv. Melichar Grodecký

18.30

Mladočov 1. sobota: za Miladu Dvořákovu, rodiče, bratra a jeho dceru, za živé i zemř. t.r., za Pavlu Tmejovu a rodiče

 

Neděle

8.9.

23. neděle v mezidobí, Narození Panny Marie

8.30

Mladočov: za dobrodince kostela

Pondělí

9.9.

sv. Petr Klaver

8.00 !

Poříčí: za Jiřího a Marii Bartošovi, za duše v očistci

 

Úterý

10.9.

bl. Karel Spinola

18.30

Zrnětín: za Jana a Marii Stráníkovi, zetě Stanislava a Josefa, za živé i zemř. t.r.

Středa

11.9.

sv. Emil

18.30

Desná: za Otýlii Lněničkovu, manžela a zetě

 

Čtvrtek

12.9.

Jméno Panny Marie, sv. Quido

18.30

Mladočov: na poděkování za 50 let života

 

Pátek

13.9.

sv. Jan Zlatoústý

18.30

Mladočov: za nenarozené děti, jejich rodiče a ošetřující zdravotníky

(farní rada)

 

Sobota

14.9.

Svátek Povýšení sv. Kříže

18.30

Budislav: za Josefa Rejmana k nedožitým 80tinám, za Víta Stříteského a rodiny Stříteskou a Kalibánovu

 

Neděle

15.9.

24. neděle v mezidobí, Panna Marie Bolestná

8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

Mladočov: za sestru Beatu Nádvorníkovu, rodiče, bratry, Pavlu Tmejovu, za živé i zemř. t.r.

(sbírka na církevní školství v diecézi)

adorace

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

----------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 14.9.           Do: 22.9.2019   

 

Sobota

14.9.

Svátek Povýšení sv. Kříže

18.30

Budislav: za Josefa Rejmana k nedožitým 80tinám, za Víta Stříteského a rodiny Stříteskou a Kalibánovu

 

Neděle

15.9.

24. neděle v mezidobí, Panna Marie Bolestná

8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

Mladočov: za sestru Beatu Nádvorníkovu, rodiče, bratry, Pavlu Tmejovu, za živé i zemř. t.r.

(sbírka na církevní školství v diecézi)

adorace

 

Pondělí

16.9

sv. Ludmila

18.30

Poříčí: za Jiřího Boštíka a rodiče, za rodiče Stráníkovi, syna, dcery Ludmilu a Bohumilu, za duše v očistci

 

Úterý

17.9.

sv. Kornélius a Cyprián, sv. Robert

18.30

Zrnětín: za Ludmilu Severinovu a manžela

Středa

18.9.

sv. Josef Kupertinský

18.30

Desná: za Ludmilu Němcovu, manžela a syna

 

Čtvrtek

19.9.

sv. Januárius

18.30

Mladočov: za Pavla Šplíchala, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemřelé syny a duše v očistci

 

Pátek

20.9.

sv. Ondřej Kim Tae-gön, Pavel Chöng Ha-sang

18.30

 

 

 

po mši sv.

 

20.30

Mladočov: za Mariu, za dar zdraví a za všechny Marie

(prosebná pouť do Budislavi)

za zachování přirozené rodiny

 

Sobota

21.9.

Svátek sv. Matouše, apoštola

18.30

Mladočov: za živé i zemř. z rodiny Rubkovy a Tomšíčkovy

 

Neděle

22.9.

25. neděle v mezidobí, sv. Mořic

8.30

Mladočov: za Ludmilu Mokrejšovu

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

-------------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 21.9.            Do: 29.9.2019   

 

Sobota

21.9.

Svátek sv. Matouše, apoštola

18.30

Mladočov: za živé i zemř. z rodiny Rubkovy a Tomšíčkovy

 

Neděle

22.9.

25. neděle v mezidobí, sv. Mořic

8.30

Mladočov: za Ludmilu Mokrejšovu

 

Pondělí

23.9.

sv. Pio z Pietrelciny, sv. Konstanc

18.30

Poříčí: za řeholní sestru Leandru Kopeckou, rodiče a sourozence, za duše v očistci

 

Úterý

24.9.

sv. Gerard

18.30

Zrnětín: za Lucii Bulvovu, manžela, za živé i zemř. t.r.

 

Středa

25.9.

sv. Kleofáš

18.30

Desná: za Marii Vopálkovu a rodiče

 

Čtvrtek

26.9.

sv. Kosma a Damián, bl. Pavel VI.

18.30

Mladočov:

 

Pátek

27.9.

sv. Vincenc z Pauly

18.30

Mladočov: na úmysl dárce

 

Sobota

28.9.

Slavnost sv. Václava, hlav. patrona čes. národa

18.30

Budislav: za Václava Košňara a rodiče z obojí strany

 

Neděle

29.9.

26. neděle v mezidobí, sv. Michael, Gabriel a Rafael

8.30

 

 

 

 

 

 

11.00

Mladočov: za rodinu Česalovu a Rosypalovu, za zdraví a Boží ochranu

Zrnětín poutní: za občany Zrnětína a celou farnost

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

--------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 28.9.           Do: 6.10.2019   

 

Sobota

28.9.

Slavnost sv. Václava, hlav. patrona čes. národa

18.30

Budislav: za Václava Košňara a rodiče z obojí strany

 

Neděle

29.9.

26. neděle v mezidobí, sv. Michael, Gabriel a Rafael

8.30

 

 

 

 

 

 

11.00

Mladočov: za rodinu Česalovu a Rosypalovu, za zdraví a Boží ochranu

Zrnětín poutní: za občany Zrnětína a celou farnost

 

Pondělí

30.9.

sv. Jeroným

18.30

Poříčí:

 

Úterý

1.10.

sv. Terezie od Dítěte Ježíše

18.30

Zrnětín:

 

Středa

2.10.

sv. andělé strážní

18.30

Desná: za Boženu a Václava Tomšíčkovi, dceru a rodiče z obojí strany, za duše v očistci

 

Čtvrtek

3.10.

sv. Maxmilián

16.30

 

 

18.30

Mladočov: sv. zpověď

za Františka Nádvorníka, rodiče, 2 bratry, za živé i zemř. t.r.

 

Pátek

4.10.

sv. František z Assisi

18.30

Mladočov:

 

(1. pátek, adorace)

 

Sobota

5.10.

sv. Palmác, sv. Faustyna Kowalská

18.30

Mladočov: 1. sobota

za Františka Zacha, manželku a syny

 

Neděle

6.10.

27. neděle v mezidobí, sv. Bruno

8.30

 

 

 

orlovna

Mladočov: za Jana Lněničku, syna a rodiče

farní den

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.