Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky

  Rozhodnuti otce biskupa: 

(Platí do odvolání po dobu karanténních omezení: účast na mši sv. při sledování přes media je platná jen v přímém přenosu. Pozdější sledování nahraných obřadů tuto platnost nemá!)

--------------------------

Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí.

Snažme se také prosím – v rámci možností – ponechávat kostely co nejvíce otevřené a přístupné, s velkým důrazem na soukromou eucharistickou adoraci, případně i svátost smíření či individuální podávání Eucharistie.

Dle výzvy biskupů ze dne 7. října, památky Panny Marie Růžencové, zůstávejme, prosím, každý večer propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie s naléhavou prosbou za odpuštění hříchů, za dar usmiřování a pokory.

Modlitbu doporučenou otcem biskupem proti koronaviru otevřete kliknutím na této adrese: https://www.farnostmladocov.cz/clanky/pokyny-otce-biskupa-jana.html

----------------------

Automatický dispenz

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.

Bratři a sestry v Kristu,

všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.

V Kristu Váš

X Jan Vokál

biskup královéhradecký

 

--------------------------------------------------

 

Intence na mše svaté si můžete zadávat

na tel.: 737 003 006, nejlépe večer kolem 20.00 hodiny.

-------------------------------

 

 

Dokud na mši sv. v neděli může být přítomný jen omezený počet osob, stále se po skončení mše sv. podává svaté přijímání individuálně až do 11 hodin.

Ve všedních dnech se již sv. přijímání mimo mši sv. nepodává.

Doporučuji, zejména starším osobám, jít na mši sv. ve všedních dnech pondělí až pátek, protože v těchto okleštěných možnostech počtu osob má každá mše sv. během týdne platnost nedělní povinnosti a je třeba rozložit obsazení kostela plynule.

Od 27. prosince 2020 je znovu vyhlášen nejvyšší 5. stupeň karanténních omezení. Pro nás v Mladočově to znamená, že od této neděle včetně může být na mši sv. přítomno jen 26 osob. Nezbývá, než znovu zavést předběžné přihlášení k účasti.

 

Stačí při prohlížení ohlášek kliknout na modré podtržené číslo času mše sv. a přímo se otevře přihlašovací formulář na tuto bohoslužbu.

 

Nebo vlevo na menu stiskněte "Přihlášení na mši svatou" nebo klikněte na tento odkaz  https://www.farnostmladocov.cz/clanky/prihlaseni-na-msi-svatou/  a pokračujte podle tam uvedeného postupu.

Kdo má na některý termín zadanou intenci, ať si účast zajistí co nejdříve.

 

Postní putování

Mladí farníci z Dolního Újezdu a Mladočova vás zvou na postní putování po našich farnostech formou snadné vycházkové soutěže pro malé i velké. Podrobnosti najdete zde

 

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 27.2.                   Do: 7.3.2021     

 

Sobota

27.2.

sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie

17.00

Mladočov: na úmysl dárce

 

Neděle

28.2.

2. neděle postní, sv. Roman

8.30

 

Mladočov: za Pavla Šplíchala, sestru Ludmilu, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny, za duše v očistci

(mše sv. v 11.00 hod. nebude)

Mladí farníci vás zvou na Postní putování

 

Pondělí

1.3.

sv. Suitbert

17.00

Mladočov: za farníky

 

Úterý

2.3.

sv. Simplicius

8.00

Mladočov: na úmysl dárce

 

Středa

3.3.

sv. Kunhuta

17.00

Mladočov: za růst víry, naděje a lásky dárce, za rodiče a za duše v očistci

 

Čtvrtek

4.3.

sv. Kazimír

15.00

 

 

17.00

Mladočov: sv. zpověď

za Františka Vomáčku a manželku, za duše v očistci

 

Pátek

5.3.

sv. Teofil

17.00

Mladočov: za Františku Zavadilovu, manžela, Petra a živou rodinu

(1. pátek, adorace, křížová cesta)

 

Sobota

6.3.

bl. Fridrich

17.00

Mladočov: za Vojtěcha Nádvorníka, rodiče, sestru, za rodiče Vomáčkovi

(1. sobota)

 

Neděle

7.3.

3. neděle postní, sv. Perpetua a Felicita

8.30

 

 

 

 

11.00

Mladočov: za Jana a Anastázii Boštíkovi

za Miroslava Motyčku

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

------------------------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 6.3.                    Do: 14.3.2021   

 

Sobota

6.3.

bl. Fridrich

17.00

Mladočov: za Vojtěcha Nádvorníka, rodiče, sestru, za rodiče Vomáčkovi

(1. sobota)

 

Neděle

7.3.

3. neděle postní, sv. Perpetua a Felicita

8.30

 

 

 

11.00

Mladočov: za Jana a Anastázii Boštíkovi

za Miroslava Motyčku

 

Pondělí

8.3.

 

sv. Jan z Boha

17.00

Mladočov:

 

Úterý

9.3.

sv. Františka Římská

8.00

Mladočov: za záchranu lidstva a za křesťanskou budoucnost Evropy

 

Středa

10.3.

sv. Jan Ogilvie

17.00

Mladočov: za Pavla Šplíchala, sestru Ludmilu, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny a za duše v očistci

 

Čtvrtek

11.3.

sv. Eulogius z Córdoby

17.00

Mladočov: za Andělku Nádvorníkovu, manžela a dceru, za rody Dostálů a Nádvorníků, za živé i zemř. těch rodů

 

Pátek

12.3.

sv. Kvirin

17.00

Mladočov: křížová cesta

za Jiřího a Jindřicha Bulvovi a t.c.r.

(farní rada)

 

Sobota

13.3.

sv. Patricie

17.00

Mladočov: za nenarozené děti, jejich rodiče, za jejich ošetřující zdravotníky

2. int. za obrácení hříšníků a za duše v očistci

 

Neděle

14.3.

4. neděle postní, sv. Matylda

8.30

 

 

 

11.00

Mladočov: za Jana a Anastázii Boštíkovi

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

-------------------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 13.3.                  Do: 21.3.2021   

 

Sobota

13.3.

sv. Patricie

17.00

Mladočov: za nenarozené děti, jejich rodiče, za jejich ošetřující zdravotníky

2. int. za obrácení hříšníků a za duše v očistci

 

Neděle

14.3.

4. neděle postní, sv. Matylda

8.30

 

 

 

11.00

Mladočov: za Jana a Anastázii Boštíkovi

Pondělí

15.3.

sv. Longin

17.00

Mladočov:

 

Úterý

16.3.

sv. Heribert

8.00

Mladočov: za Jaroslavu Tomšíčkovu, rodiče z obojí strany a ty rody

Středa

17.3.

sv. Patrik

17.00

Mladočov: za Václava Bartoše a rodiče z obojí strany

Čtvrtek

18.3.

sv. Cyril Jeruzalémský

17.00

Mladočov: za Vlastimila Sýkoru, rodiče a sourozence

 

Pátek

19.3.

Slavnost sv. Josefa

17.00

Mladočov: křížová cesta

za zachování přirozené rodiny

2. int. za P. Josefa Preislera a rodiče z obojí strany

(plnomocné odpustky)

 

Sobota

20.3.

sv. Archip

17.00

Mladočov: za Růženu Bartošovu, sourozence, za rod Bartošů a Rosypalů, za rodiče z obojí strany, za Františka Sejkoru

 

Neděle

21.3.

5. neděle postní, sv. Serapion

8.30

 

 

 

 

 

 

 

11.00

15.00

Mladočov: za Josefa a Marii Boštíkovi a syna Josefa, za Josefa a Marii Kladivovi, za Josefa a Růženu Kladivovi

 

(adorace)

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.