Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky

Od pondělí 11. května přichází v platnost nové předpisy o uvolnění karanténních opatření. Proto od neděle 17. května už nebudou z Mladočova vysílány přímé přenosy mše svaté a kdo ještě nepřijde do kostela, ať ji prožívá skrze přímý přenos televize Noe a dalších vhodných medií.

 

 

  Rozhodnuti otce biskupa: 

II. Automatický dispenz

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.

Bratři a sestry v Kristu,

všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.

V Kristu Váš

X Jan Vokál

biskup královéhradecký

 

--------------------------------------------------

 

Intence na mše svaté si můžete zadávat na tel.: 737 003 006, nejlépe večer kolem 20.00 hodiny.

-------------------------------

 

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 27.6.             Do: 5.7.2020     

 

Sobota

27.6.

sv. Cyril Alexandrijský

18.30

Budislav: za Františka a Ludmilu Bartošovi, syna Ivana, za Josefa Dvorského, za Marii Dohnalovu a manžela Ludvíka

 

Neděle

28.6.

13. neděle v mezidobí, sv. Irenej

8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00

Mladočov: za Pavla Šplíchala, sestru Ludmilu, za rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny a duše v očistci

Desná: poutní mše sv. za občany Desné a celou farnost

 

Pondělí

29.6.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

18.30

Mladočov: za rodiče Dřinovských, rodiče Bartošovi a oba rody, na poděkování za 70 let života

 

Úterý

30.6.

sv. prvomučedníci římstí

8.00

Mladočov: za Hedviku Břeňovu a manžela, dvě dcery a sourozence z obojí strany

 

Středa

1.7.

sv. Theobald (Svátek Božské krve)

18.30

Mladočov: za Jiřího Bulvu k nedožitým 70tinám

 

Čtvrtek

2.7.

sv. Ota

16.30

 

 

18.30

Mladočov: sv. zpověď

za P. Jiřího Štorka k 43. výročí kněžství

Za Marii Nádvorníkovu a manžela, 3 syny, za duše v očistci

 

Pátek

3.7.

Svátek sv. Tomáše, apoštola

18.30

Mladočov: za Annu Petrašovu, rodiče a ten rod

(1. pátek, adorace)

 

Sobota

4.7.

sv. Prokopa, sv. Alžběta Portugalská

18.30

Mladočov: za rodiče Boštíkovi, za dcery Annu a Ludmilu s manželem, za rody Renzů a Boštíků, za duše v očistci

Poutní mše sv. za obec Jarošov a celou farnost

(modlitby 1. soboty)

 

Neděle

5.7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00

Mladočov: za Libora Severu, za Marii a Václava Severovi, za Marii Pechancovu, za živé i zemř. t.r.

Jaročov: poutní ekumenická bohoslužba

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

-----------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 4.7.           Do: 12.7.2020   

 

Sobota

4.7.

sv. Prokopa, sv. Alžběta Portugalská

18.30

Mladočov: za rodiče Boštíkovi, za dcery Annu a Ludmilu s manželem, za rody Renzů a Boštíků, za duše v očistci

Poutní mše sv. za obec Jarošov a celou farnost

(modlitby 1. soboty)

 

Neděle

5.7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00

Mladočov: za Libora Severu, za Marii a Václava Severovi, za Marii Pechancovu, za živé i zemř. t.r.

Jaročov: poutní ekumenická bohoslužba

 

Pondělí

6.7.

sv. Marie Gorettiová

18.30

Mladočov: za farníky

 

Úterý

7.7.

sv. Wilibald

8.00

Mladočov: za rodiče Stráníkovi, za živé a zemř. t.r.

 

Středa

8.7.

sv. Kilián

18.30

Mladočov: za P. Antonína France k 24. výr. úmrtí

 

Čtvrtek

9.7.

sv. Veronika Giuliániová, sv. Augustin Žao

18.30

Mladočov: za Annu Lněničkovu, Vlastu Bubeníkovu a duše v očistci

 

Pátek

10.7.

sv. Amálie

18.30

Mladočov: za vnitřní uzdravení dárce, za posilu, pomoc, útěchu a naději, za duše v očistci

(farní rada)

 

Sobota

11.7.

Svátek sv. Benedikta, patrona Evropy

18.30

Budislav: za rod Košňarů a Jílků

 

Neděle

12.7.

15. neděle v mezidobí, sv. manželé Ludvík a Zélie Martinovi

8.30

 

Mladočov: za Annu Foglovu, rodiče Motyčkovi a Foglovi, za živé a zemř. obou rodů

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

---------------------------