Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky

  Rozhodnuti otce biskupa: 

(Platí do odvolání po dobu karanténních omezení: účast na mši sv. při sledování přes media je platná jen v přímém přenosu. Pozdější sledování nahraných obřadů tuto platnost nemá!)

II. Automatický dispenz

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.

Bratři a sestry v Kristu,

všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.

V Kristu Váš

X Jan Vokál

biskup královéhradecký

 

--------------------------------------------------

 

Intence na mše svaté si můžete zadávat

na tel.: 737 003 006, nejlépe večer kolem 20.00 hodiny.

-------------------------------

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 19.9.                  Do: 27.9.2020   

 

Sobota

19.9.

sv. Januárius

18.30

Mladočov: za Vlastu Fulíkovu a manžela, za Františka Pechance

 

Neděle

20.9.

25. neděle v mezidobí, sv. Ondřej Kim, Pavel Ha-sang

8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

Mladočov: za Josefa Vejrycha, manželku a syna Josefa, za živé i zemř. t.r., za duše v očistci

(sbírka na církevní školství)

adorace

 

Pondělí

21.9.

Svátek sv. Matouše, apoštola

18.30

Mladočov: na poděkování za určitou osobu

(mezinárodní den míru)

 

Úterý

22.9.

sv. Mořic a druhové

8.00

Mladočov:

 

Středa

23.9.

sv. Pio z Pietrelciny, sv. Konstanc

18.30

Mladočov: za Lucii Bulvovu, manžela, syna Jiřího, za Františku a živé členy rodiny

 

Čtvrtek

24.9.

sv. Gerard

18.30

Mladočov: na poděkování za 80 let života, za rodiče Bartošovi a syna Václava, za Růženu Bartošovu

 

Pátek

25.9.

sv. Kleofáš

18.30

Mladočov: za rodiče Stráníkovi, za živé i zemř. t.r.

 

Sobota

26.9.

sv. Kosma a Damián

18.30

Budislav: za Miladu a Josefa Prokopovi, za rod Prokopů a za rodinu Vajrauchovu

(mezinárodní den neslyšících)

 

Neděle

27.9.

26. neděle v mezidobí, sv. Vincenc z Pauly

8.30

 

 

 

 

11.00

Mladočov: za Václava Košňara a rodiče z obojí strany

Zrnětín: za obyvatelé Zrnětína a celou farnost

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

---------------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 26.9.                   Do: 4.10.2020   

 

Sobota

26.9.

sv. Kosma a Damián

18.30

Budislav: za Miladu a Josefa Prokopovi, za rod Prokopů a za rodinu Vajrauchovu

(mezinárodní den neslyšících)

 

Neděle

27.9.

26. neděle v mezidobí, sv. Vincenc z Pauly

8.30

 

 

 

 

 

11.00

Mladočov: za Václava Košňara a rodiče z obojí strany

Zrnětín: poutní mše sv. za obyvatelé Zrnětína a celou farnost

 

Pondělí

28.9.

Slavnost sv. Václava, hl. patrona českého národa

18.30

Mladočov: za Pavla Šplíchala, sestru Ludmilu, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny a duše v očistci

 

Úterý

29.9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela Rafaela, archandělů

8.00

Mladočov: za Marii a Jana Pavlišovi, dceru Hanu, za živé i zemř. t.r.

Středa

30.9.

sv. Jeroným

18.30

Mladočov: za rodiče Veselíkovi a Hanu Říhovu

 

Čtvrtek

1.10.

sv. Terezie od Dítěte Ježíše

16.30

 

 

18.30

Mladočov: sv. zpověď

za přijetí víry v rodině a za respektování Boží vůle

 

Pátek

2.10.

sv. andělé strážní

18.30

Mladočov:

 

(1. pátek, adorace)

 

Sobota

3.10.

sv. Maxmilián

18.30

Mladočov: za Františka Zacha, manželku a syny

(1. sobota)

 

Neděle

4.10.

27. neděle v mezidobí, sv. František z Asisi

8.30

Mladočov: za Františka a Ludmilu Bartošovi, syna Ivana, za Josefa Dvorského, za Marii Dohnalovu a manžela Ludvíka

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.