Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby - ohlášky

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 9.11.         Do: 17.11.2019 

 

Sobota

9.11.

Svátek Posvěcení Lateránské baziliky

17.00

Budislav: za Karla Jánu a syna

 

Neděle

10.11.

32. neděle v mezidobí, sv. Lev Veliký

8.30

Mladočov: za Josefa a Vlastu Flídrovi, za Miroslava Krčila

(sbírka na pojištění kostelů)

 

Pondělí

11.11.

sv. Martin

17.00

Mladočov: za Annu Jůzovu k 25. výročí úmrtí, za manžela a celý rod, živé i zemř.

 

Úterý

12.11.

sv. Josafat

(30. výročí svatořečení sv. Anežky)

17.00

Mladočov: za Pavla Šplíchala, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny a duše v očistci

 

Středa

13.11.

sv. Anežka Česká

17.00

Mladočov: za nenarozené děti, jejich rodiče a za ošetřující zdravotníky

 

Čtvrtek

14.11.

sv. Mikuláš Tavelič

17.00

Mladočov: na poděkování za dar svobody víry 

 

Pátek

15.11.

sv. Albert Veliký

17.00

Mladočov: Boženu a Ladislava Tobkovi, za živé i zemř. t.r.

 

Sobota

16.11.

sv. Markéta Skotská, sv. Gertruda

16.45 !

Mladočov: za Marii a Anežku Šplíchalovy, za Jana Šplíchala, za živé i zemř. t.r., za duše v očistci

 

Neděle

17.11.

33. neděle v mezidobí, sv. Alžběta Uherská

8.30

 

 

 

 

15.00

Mladočov: za Jaroslava a Žofii Faltysovi, za rod Faltysů a Boštíků

adorace

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

--------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 16.11.             Do: 24.11.2019 

 

Sobota

16.11.

sv. Markéta Skotská, sv. Gertruda

17.00

Mladočov: za Marii a Anežku Šplíchalovy, za Jana Šplíchala, za živé i zemř. t.r., za duše v očistci

 

Neděle

17.11.

33. neděle v mezidobí, sv. Alžběta Uherská

8.30

 

 

 

 

15.00

Mladočov: za Jaroslava a Žofii Faltysovi, za rod Faltysů a Boštíků

adorace

 

Pondělí

18.11.

Posvěcení římských bazilik  sv. Petra a Pavla

14.30

 

 

17.00

Mladočov: pohřeb Ladislava Stráníka

za Leoše Skálu, za Jana a Marii Dvořákovi, za živé i zemř. t.r.

 

Úterý

19.11.

sv. Mechtilda

17.00

Mladočov: za Václava Stráníka, za živé i zemř. t.r.

 

Středa

20.11.

sv. Felix z Valois

17.00

Mladočov: za nemocnou Janu

 

Čtvrtek

21.11.

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

17.00

Mladočov: za Pavla Šplíchala, rodiče Šplíchalovi a Pohorských, zemř. syny, za duše v očistci

 

Pátek

22.11.

sv. Cecílie

17.00

 

 

 

17.30

 

19.00

Mladočov: za manželé Renzovi, za živé i zemř. t.r.

modlitební pouť do Budislavi

Budislav: za zachování přirozené rodiny

 

Sobota

23.11.

sv. Klement I.,

sv. Kolumbán

17.00

Budislav: za Miloše Kováře a duše v očistci

 

Neděle

24.11.

Slavnost Ježíše Krista Krále, sv. Ondřej Dung

8.30

Mladočov: za Anežku Jirušovu a manžela, zetě a vnuka

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

--------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 23.11.       Do: 1.12.2019   

 

Sobota

23.11.

sv. Klement I.,

sv. Kolumbán

17.00

Budislav: za Miloše Kováře a duše v očistci

 

Neděle

24.11.

Slavnost Ježíše Krista Krále, sv. Ondřej Dung

8.30

Mladočov: za Anežku Jirušovu a manžela, zetě a vnuka

 

Pondělí

25.11.

sv. Kateřina Alexandrijská

17.00

Mladočov:  za Lucii

 

Úterý

26.11.

sv. Silvestr, bl. Jakub Alberione

17.00

Mladočov: na úmysl dárce

 

Středa

27.11.

sv. Virgil

17.00

Mladočov: za Ladislava Karského, bratra a rodiče, za živé i zemř. t.r., za Františka Kalibána a ten rod.

 

Čtvrtek

28.11.

sv. Mansuet

17.00

Mladočov: za Růženu Šimkovu, manžela Zdeňka, dceru Růženu, za živé i zemř. rodu Šimkova a Kalibánova

 

Pátek

29.11.

sv. Saturnin

17.00

Mladočov: za rodiče Rožkovi a Tomšíčkovi

 

Sobota

30.11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

17.00

Mladočov: za Danielu a Oldřicha Nádvorníkovi a rodiče z obojí strany

 

Neděle

1.12.

1. neděle adventní, sv. Edmund Kapián

8.30

Mladočov: za Josefa Chadimu, oboje rodiče, za živé i zemř. z obojí strany

(sbírka na Kněžský seminář)

(žehnání adventních věnců)

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

-----------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 30.11.         Do: 8.12.2019   

 

Sobota

30.11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

17.00

Mladočov: za Danielu a Oldřicha Nádvorníkovi a rodiče z obojí strany

 

Neděle

1.12.

1. neděle adventní, sv. Edmund Kapián

8.30

Mladočov: za Josefa Chadimu, oboje rodiče, za živé i zemř. z obojí strany

(sbírka na Kněžský seminář)

(žehnání adventních věnců)

(přijde sv. Mikuláš)

Pondělí

2.12.

sv. Bibiána

17.00

Mladočov: za farníky

Úterý

3.12.

sv. František Xaverský

17.00

Mladočov: za Zdeňka Zavorala

 

Středa

4.12.

sv. Jan Damašský, sv. Barbora

17.00

Mladočov: za živé i zemřelé členy rodiny Pešatovy

Čtvrtek

5.12.

sv.Sába

15.00

 

 

17.00

Mladočov: sv. zpověď

za zdar operace

 

Pátek

6.12.

sv. Mikuláš

17.00

Mladočov: za Karla Jánu a otce, za Marii Zachovu, manžela a 2 syny

(1. pátek, adorace)

 

Sobota

7.12.

sv. Ambrož

7.00

 

 

 

 

 

 

 

8.00

 

 

17.00

Mladočov: roráty: za Josefa Boštíka a manželku, dcery Annu a Ludmilu s manžely, za rody Renzů a Boštíků

1. setkání přípravy na biřmování

za Miladu a Josefa Stříteských, Marii Pechancovu, za živé i zemř t.r.

 

Neděle

8.12.

2. neděle adventní

8.30

Mladočov: za živé i zemř. z rodu Nádvorníkova, Tmejova, Pecinova a Zerzánova

http://www.farnostmladocov.cz/        

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.

----------------------

Pořad bohoslužeb ve farnosti Mladočov                                

Od: 7.12.     Do: 15.12.2019     

 

Sobota

7.12.

sv. Ambrož

7.00

 

 

 

 

 

 

 

8.00

 

17.00

Mladočov: roráty: za Josefa Boštíka a manželku, dcery Annu a Ludmilu s manžely, za rody Renzů a Boštíků

1. setkání přípravy na biřmování

za Miladu a Josefa Stříteských, Marii Pechancovu, za živé i zemř t.r.

 

Neděle

8.12.

2. neděle adventní

8.30

Mladočov: za živé i zemř. z rodu Nádvorníkova, Tmejova, Pecinova a Zerzánova

 

Pondělí

9.12.

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu,

sv. Jan Didak, sv. Valérie

17.00

Mladočov: za Miroslava Chadimu

Úterý

10.12.

sv. Julie a Eulálie

17.00

Mladočov: za živé i zemř. přátelé a dobrodince rodiny Peštovy a oratoriány

 

Středa

11.12.

sv. Damas I.

17.00

Mladočov: za Jarmilu Boštíkovu, za rod Švejdů a Boštíků

Čtvrtek

12.12.

Panna Maria Guadalupská

17.00

Mladočov: za Václava Bartoše a oboje rodiče

 

Pátek

13.12.

sv. Lucie

17.00

Mladočov: za nenarozené děti, jejich rodiče a ošetřující zdravotníky

 

Sobota

14.12.

sv. Jan od Kříže

7.00

 

 

 

17.00

Mladočov: roráty: za Františka a Marii Pohorských

Budislav: na poděkování za 65 roků života, za živé i zemř. z rodu Košňarova a Jílkova

(před mši bude hrát Gema ze Sopotnice)

 

Neděle

15.12.

3. neděle adventní, sv. Valerián

8.30

 

 

 

 

15.00

Mladočov: za Jana Kováře, rodiče Šplíchalovi a syna Jiřího

adorace

http://www.farnostmladocov.cz/       

tel. P. Jiří Štorek 606 592 120

Změna bohoslužeb vyhrazena.