Jdi na obsah Jdi na menu
 


Královna konce časů - úvod

17. 8. 2022

Královna konce časů - úvod

13. 8. 2022

 

 

NOVÁ pobožnost k Nejsvětější Panně Marii, "KRÁLOVNĚ A MATCE POSLEDNÍCH ČASŮ"
V pondělí 28. srpna roku Páně 2006 náš Pán, Ježíš Kristus zjevil paní Luz de Maria novou pobožnost k Panně Marii pod titulem „Královna a Matka posledních časů".
Velká část pobožnosti k Matce posledních časů se spojuje do jednoho jediného Ji ztvárňujícího obrazu.
Později ji Nebeská Matka nadiktovala modlitbu pro celý Boži lid, kterou nás zve, abychom Ji úpěnlivě prosili zvlášť v těchto časech velkých protivenství a zmatku uvnitř i vně církve.
Vděčni za takový velký nebeský dar nabádáme Boží lid, aby s vírou a vděčností přijal tuto Božskou pomoc, která vyvěrá z milující Boží vůle.
Kéž nás Bůh ochraňuje nyní i v budoucnu prostřednictvím mateřské pomoci "Královny a Matky posledních času"
Uděluji této nové pobožnosti, modlitbě, kterou Ji můžeme s důvěrou vzývat, a zobrazení nebo obrazu, který umělecky ztvárňuje vizi p. Luz de Maria, své "Imprimatur";
Zároveň vyzývám k modlitbě novény, abychom se připravili na sváteční den naší "Královny a Matky posledních časů", jejíž svátek bude 28. srpna.

 

+Imprimaturt MONS. JUAN ABELARDO MATA, Biskup ESTELLA
 

Popis obrazu
Na mém obrazu spočívá Duch Svatý, jehož jsem chrám a svatostánek.
Moje koruna má tři kříže: prostřední kříž je kříž mého Syna; ten napravo vám připomíná Boží
milosrdenství, jak kající se lotr po pravici dosáhl odpuštěni a získal nebe; ten na levé straně,
abyste měli na paměti, že ten, který se posmíval mému Synu, když byl na kříži, se odsoudil sám.
Škapulíř na mé hrudi je znamením slibu, který mají mé děti proto, aby jejich život byl podobný mému:
v poslušnosti a ve víře ve Slovo Boží.
Moje svaté srdce osvětluje život lidí a nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.
Na mém břiše je vidět můj Syn v Nejsvětější Eucharistii rozprostírající svou lásku v podobě
žlutých paprsků.
Na zápěstích mých rukou můžete vidět hvězdu, abyste si pamatovali, že jsem Ranní hvězda
nového úsvitu a vedu lid svého Syna.
Moje ruce září světlem, aby se mé děti neztratily a viděly světlo majáku mých rukou, z nichž
vycházejí paprsky, které se spojují s paprsky mého Syna přítomného v Nejsvětější Eucharistii
a ukládají se jako požehnání na právě narozené dítě. Na prvním místě ho představuje náš
milovaný anděl míru - plod vůle Trojice - který je lidstvu představován rukou Boha Otce, který ho střeží. Na druhé straně dítě představuje svaté ostatky, které jsou chráněny a drženy na Zemi míru rukou Všemohoucího Boha Otce.
Země je v tomto okamžiku obtočena mým svatým růžencem, stejně jako obnovená země bude
nadále obklopena mým svatým růžencem. A s každou modlitbou Otčenáš a každou modlitbou
Zdrávas Maria, kterou jste se modlili v růženci a v dalších modlitbách, jste je rozmnožili do
nekonečna, protože modlitby budou vždy přinášet ovoce života, a to v hojnosti.
Země svítí a temnota pomine.
Moje ochrana symbolizuje očekáváni nového nebe a nové země.
Amen.

 

----------------------------------------------------------

Estelí 3. srpna 2018

NOVÁ INVOKACE BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE:

KRÁLOVNA A MATKA KONCE ČASŮ


V pondělí 28. srpna, léta Páně 2006, odhalil Luz de Maria, náš Pán, Ježíš Kristus, novou invokaci k Blahoslavené Panně Marii pod jménem "KRÁLOVNA A MATKA KONCE ČASŮ“. VELKÁ ČÁST INVOKACE K BLAHOSLAVENÉ PANNĚ MARII JE SOUČÁSTÍ OBRAZU, KTERÝ JI PŘEDSTAVUJE.
Později Nebeská Matka nadiktovala modlitbu pro všechen Boží Lid, kterou nás zve, abychom Ji vzývali, zvláště v těchto chvílích velkého soužení a zmatku uvnitř Církve i mimo ni.
Vděčni Nebesům za tak velký nebeský dar, nabádáme Boží Lid, aby přijal s vírou a vděčností tuto boží pomoc, pramenící z láskyplné Boží Vůle, která nás všechny chce chránit v přítomnosti i budoucnu skrze mateřskou pomoc "Královny a Matky Konce časů".
Uděluji „imprimatur“ této nové invokaci, modlitbě, kterou Ji můžeme s důvěrou prosit, a zobrazení, či obrazu, který umělecky vyjadřuje vizi, kterou měla Luz de Maria. Současně rozšiřuji výzvu k účasti na novéně k přípravě na svátek naší "KRÁLOVNY A MATKY KONCE ČASŮ", který připadá na 28. srpen.
† IMPRIMATUR
Biskup Diecéze Estelí