Jdi na obsah Jdi na menu
 


Královna konce časů - 4. den

17. 8. 2022

 

MODLITBA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ

DEN ČTVRTÝ


Nabídněte tento den za své osobní obrácení.

Milované děti, zvu vás k modlitbě:
Božský Otče, Věčný a Všemohoucí, Svatý Synu, Vtělené Slovo, Svatý Utěšiteli, Boží Duchu, Tři Osoby v Pravém Bohu. Vylijte své Nejsvětější požehnání na toto stvoření které volá před vaším Božským Majestátem. Uchopte mou ruku, abych nebyl oddělen od vaší ochrany, dejte mi pevnou naději na setkání s vaší Slávou. Kéž je má duše utvářena vaším Svatým Duchem a získám rozlišování, které mě povede k pravdě vašeho Slova a nesejdu ze svaté cesty. Nejsvětější Trojice, odkázala jsi svému lidu požehnání mít Královnu a Matku Konce časů, aby se přimlouvala a chránila váš lid. Radostně vítám toto vyvýšení Královny a Matky, chápu se Její požehnané ruky a poddávám se jejímu mateřskému vedení, abych tak, spolu s Ní, mohl být vykonavatelem vaší vůle. Matko, která vedeš, Matko, která se přimlouváš, Matko, která chráníš toto zbloudilé lidstvo, buď mi kormidlem v této chvíli, aby má duše nepodlehla ze slabosti spárům ďábla. Posil moji vůli, abych se neobával očekávaného, ale abych se spíše bál podlehnutí našeptávání zlého a nedej mé duši ztratit se v temnotě zla. Královno a Matko Konce časů, přijď, přijmi mě a nauč mě čekat na okamžik Nejsvětější Trojice, kéž to nejsem já, kdo by chtěl uspíšit hodinu, ale pod tvou věrnou ochranou ať jsem tvým obrazem a kéž mě nikdy nevyděsí nic, čemu bych zdánlivě mohl podlehnout. Královno a Matko Konce časů, učiň ať se ve mně znovuzrodí víra, naděje a láska, odvaha žít jako ty, živit se vůlí Nejsvětější Trojice a trvalá vroucí víra, kterou mě povedeš k vytouženému setkání s Otcem, Synem a Svatým Duchem, ke znovuzrození k novému životu po boku Nejsvětější Trojice. Amen.

Modlitba dne:
Kéž mě radost z pohledu na tebe, stále, každičký den, vede k tomu nejlepšímu, co v sobě mám. Nabízím se, abys mě vytříbila, nechci být ztracený, zlo mě mate a všednost mě zmáhá, procházím těžkými časy, mé lidství upadá…. Královno a Matko, naplň mé srdce tvou silou a mou mysl svou poslušností a jistotou. Chci dojít do věčného života, toužím po tom, aby mé já bylo nástrojem duchovního růstu. Královno a Matko, naplň mě svými dary, pomoz mi překonat moji potřebu být vždy nejlepší s největším potleskem. Přijď, Královno nebes a Matko lidu svého Syna, učiň ze mne novou bytost, nevinnou, sklánějící se u tvých nohou, abych rostl pod ochranou tvé čistoty.

Amen.

Oběť: Rozdělte se o potraviny s potřebnými.