Jdi na obsah Jdi na menu
 


Královna konce časů - 8. den

17. 8. 2022

MODLITBA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ

DEN OSMÝ


Konejte nápravu za vzdálení se člověka od Stvořitele a za nevíru v Jeho Slovo

 

Milované děti, zvu vás k modlitbě:
Božský Otče, Věčný a Všemohoucí, Svatý Synu, Vtělené Slovo, Svatý Utěšiteli, Boží Duchu, Tři Osoby v Pravém Bohu. Vylijte své Nejsvětější požehnání na toto stvoření které volá před vaším Božským Majestátem. Uchopte mou ruku, abych nebyl oddělen od vaší ochrany, dejte mi pevnou naději na setkání s vaší Slávou. Kéž je má duše utvářena vaším Svatým Duchem a získám rozlišování, které mě povede k pravdě vašeho Slova a nesejdu ze svaté cesty. Nejsvětější Trojice, odkázala jsi svému lidu požehnání mít Královnu a Matku Konce časů, aby se přimlouvala a chránila váš lid. Radostně vítám toto vyvýšení Královny a Matky, chápu se Její požehnané ruky a poddávám se jejímu mateřskému vedení, abych tak, spolu s Ní, mohl být vykonavatelem vaší vůle. Matko, která vedeš, Matko, která se přimlouváš, Matko, která chráníš toto zbloudilé lidstvo, buď mi kormidlem v této chvíli, aby má duše nepodlehla ze slabosti spárům ďábla. Posil moji vůli, abych se neobával očekávaného, ale abych se spíše bál podlehnutí našeptávání zlého a nedej mé duši ztratit se v temnotě zla. Královno a Matko Konce časů, přijď, přijmi mě a nauč mě čekat na okamžik Nejsvětější Trojice, kéž to nejsem já, kdo by chtěl uspíšit hodinu, ale pod Tvou věrnou ochranou ať jsem Tvým obrazem a kéž mě nikdy nevyděsí nic, čemu bych zdánlivě mohl podlehnout. Královno a Matko Konce časů, učiň ať se ve mně znovuzrodí víra, naděje a láska, odvaha žít jako Ty, živit se vůlí Nejsvětější Trojice a trvalá vroucí víra, kterou mě povedeš k vytouženému setkání s Otcem, Synem a Svatým Duchem, ke znovuzrození k novému životu po boku Nejsvětější Trojice. Amen.

Modlitba dne:
Královno mého života, přijď, vezmi mé fyzické smysly a veď je k rozpoznání zla, které existuje ve všem, co nás obklopuje, aby mě nevedly k tomu, co je nepatřičné. Nabízím ti svou lidskou vůli, vezmi ji do svých dlaní a drž ji, abych nebyl lhostejný k Boží Lásce a k bližním. Poddávám se tvému mateřskému vedení, jako tvé dítě, které nechce jít špatnou cestou a nezmařit svou spásu.

Amen


Oběť: Dnes vykonejte skutek milosrdenství