Jdi na obsah Jdi na menu
 


Královna konce časů - 9. den

13. 8. 2022

MODLITBA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ

Milované děti, zvu vás k modlitbě:


Božský Otče, Věčný a Všemohoucí,
Svatý Synu, Vtělené Slovo,
Svatý Utěšiteli, Boží Duchu
Tři Osoby v Pravém Bohu.

Vylijte Své Nejsvětější Požehnání na toto stvoření
které volá před Vaším Božským Majestátem.
Uchopte mou ruku, abych nebyl oddělen od Vaší ochrany,
dejte mi pevnou naději na setkání s Vaší Slávou.
Kéž je má duše utvářena Vaším Svatým Duchem
a získám rozlišování, které mě povede k Pravdě Vašeho Slova
a nesejdu ze Svaté Cesty.
Nejsvětější Trojice, odkázala jsi Svému Lidu požehnání mít
Královnu a Matku Konce časů,
aby se přimlouvala a chránila Váš Lid.
Radostně vítám toto vyvýšení Královny a Matky,
Chápu se Její požehnané ruky a poddávám se
Jejímu Mateřskému vedení, abych tak,
spolu s Ní, mohl být vykonavatelem Vaší vůle.

Matko, která vedeš, Matko, která se přimlouváš,
Matko, která chráníš toto zbloudilé Lidstvo,
buď mi kormidlem v této chvíli,
aby má duše nepodlehla ze slabosti spárům ďábla.
Posil moji vůli, abych se neobával očekávaného,
ale abych se spíše bál podlehnutí našeptávání zlého
a nedej mé duši ztratit se v temnotě zla.
Královno a Matko Konce časů,
přijď, přijmi mě a nauč mě čekat na okamžik Nejsvětější Trojice,
kéž to nejsem já, kdo by chtěl uspíšit hodinu,
ale pod Tvou věrnou ochranou ať jsem Tvým odrazem
a kéž mě nikdy nevyděsí nic, čemu bych zdánlivě mohl podlehnout.
Královno a Matko Konce časů,
učiň ať se ve mně znovuzrodí Víra, Naděje a Láska,
odvaha žít jakoTy, živit se Vůlí Nejsvětější Trojice
a trvalá vroucí víra, kterou mě povedeš
k vytouženému setkání s Otcem, Synem a Svatým Duchem,
ke znovuzrození k novému životu
po boku Nejsvětější Trojice.
Amen.

DEN DEVÁTÝ

Zvu vás k zasvěcení

Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:

Královno a Matko Konce časů,
Jsem tvé dítě, přijmi mě, odevzdávám Ti svůj život
a do Tvých dlaní vkládám svoji vůli,
všechno, co mám a co jsem, své naděje, touhy a představy.
Odejmi ode mne všechna pouta k hmotným věcem,
abych toužil po majetku, který nelze vidět, protože je duchovní.
Zasvěcuji dnes svůj život Tobě, Královno a Matko,
svobodně se poddávám Tvé Ochraně
v tak těžkých chvílích, ve kterých žiji,
buď mi Archou, která mě povede, abych zůstal nad vodou
a neutonul během očisty.
Kéž paprsky z Tvých Dlaní osvítí moji mysl,
myšlenky i mou paměť, aby byly uzdraveny,
mé soužení, abych ho obětoval, i mé pády,
abys Mě pozdvihla.
Osviť mi rozum, aby nebyl konkurentem mé víře,
ale jedno druhému světlem.
Zasvěcuji se a odevzdávám se Tobě
ve svobodě Božích dětí.
Amen.

PO VYKONÁNÍ TÉTO NOVÉNY ODE MNE OBDRŽÍTE

† Ctnost naděje, abyste nezůstali v okamžiku, kdy pocítíte, že cesta je daleká, a neopustilo vás štěstí být Božím dítětem.
† Nedovolím, aby se vás zmocnilo zoufalství, ani abyste uvěřili, že vás Můj Syn opustil. Kdokoli požádá o milosrdné srdce s pevným úmyslem polepšení, obdrží je.
† Poskytnu vám dar moudrosti, takže budete spojeni s Božím Slovem a nebudete zmateni, jako děti, které vidí Poslání, které do nich vložil Bůh. Tak nezmaříte Boží plány.
† Obdržíte Dar síly, aby vaše víra byla pevná a silná, vytrvalá a zároveň, aby vše vedla láska.
† Rodiny se více sjednotí a bratrství mezi bratry a sestrami bude brzdou zla.
† Podpořím lásku mezi manžely, aby rostla.

MÉ POŽEHNÁNÍ BUDE S VÁMI, DOKUD BUDETE KONAT VŠE DOBRÉ.

Miluji vás