Jdi na obsah Jdi na menu
 


Královna konce časů - 9. den

13. 8. 2022

MODLITBA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ

DEN DEVÁTÝ


Zvu vás k zasvěcení
 

Milované děti, zvu vás k modlitbě:
Božský Otče, Věčný a Všemohoucí, Svatý Synu, Vtělené Slovo, Svatý Utěšiteli, Boží Duchu, Tři Osoby v Pravém Bohu. Vylijte své Nejsvětější požehnání na toto stvoření které volá před vaším Božským Majestátem. Uchopte mou ruku, abych nebyl oddělen od vaší ochrany, dejte mi pevnou naději na setkání s vaší Slávou. Kéž je má duše utvářena vaším Svatým Duchem a získám rozlišování, které mě povede k pravdě vašeho Slova a nesejdu ze svaté cesty. Nejsvětější Trojice, odkázala jsi svému lidu požehnání mít Královnu a Matku Konce časů, aby se přimlouvala a chránila váš lid. Radostně vítám toto vyvýšení Královny a Matky, chápu se Její požehnané ruky a poddávám se jejímu mateřskému vedení, abych tak, spolu s Ní, mohl být vykonavatelem vaší vůle. Matko, která vedeš, Matko, která se přimlouváš, Matko, která chráníš toto zbloudilé lidstvo, buď mi kormidlem v této chvíli, aby má duše nepodlehla ze slabosti spárům ďábla. Posil moji vůli, abych se neobával očekávaného, ale abych se spíše bál podlehnutí našeptávání zlého a nedej mé duši ztratit se v temnotě zla. Královno a Matko Konce časů, přijď, přijmi mě a nauč mě čekat na okamžik Nejsvětější Trojice, kéž to nejsem já, kdo by chtěl uspíšit hodinu, ale pod Tvou věrnou ochranou ať jsem Tvým obrazem a kéž mě nikdy nevyděsí nic, čemu bych zdánlivě mohl podlehnout. Královno a Matko Konce časů, učiň ať se ve mně znovuzrodí víra, naděje a láska, odvaha žít jako Ty, živit se vůlí Nejsvětější Trojice a trvalá vroucí víra, kterou mě povedeš k vytouženému setkání s Otcem, Synem a Svatým Duchem, ke znovuzrození k novému životu po boku Nejsvětější Trojice. Amen.

 

Modlitba dne:
Královno a Matko Konce časů, Jsem tvé dítě, přijmi mě, odevzdávám ti svůj život a do tvých dlaní vkládám svoji vůli, všechno, co mám a co jsem, své naděje, touhy a představy. Odejmi ode mne všechna pouta k hmotným věcem, abych toužil po majetku, který nelze vidět, protože je duchovní. Zasvěcuji dnes svůj život tobě, Královno a Matko, svobodně se poddávám tvé ochraně v tak těžkých chvílích, ve kterých žiji, buď mi Archou, která mě povede, abych zůstal nad vodou a neutonul během očisty. Kéž paprsky z tvých dlaní osvítí moji mysl, myšlenky i mou paměť, aby byly uzdraveny, mé soužení, abych ho obětoval, i mé pády, abys mě pozdvihla. Osviť mi rozum, aby nebyl konkurentem mé víře, ale jedno druhému světlem. Zasvěcuji se a odevzdávám se tobě ve svobodě Božích dětí.
Amen.


PO VYKONÁNÍ TÉTO NOVÉNY ODE MNE OBDRŽÍTE

† Ctnost naděje, abyste nezůstali v okamžiku, kdy pocítíte, že cesta je daleká, a neopustilo vás štěstí být Božím dítětem.
† Nedovolím, aby se vás zmocnilo zoufalství, ani abyste uvěřili, že vás Můj Syn opustil. Kdokoli požádá o milosrdné srdce s pevným úmyslem polepšení, obdrží je.
† Poskytnu vám dar moudrosti, takže budete spojeni s Božím Slovem a nebudete zmateni, jako děti, které vidí Poslání, které do nich vložil Bůh. Tak nezmaříte Boží plány.
† Obdržíte Dar síly, aby vaše víra byla pevná a silná, vytrvalá a zároveň, aby vše vedla láska.
† Rodiny se více sjednotí a bratrství mezi bratry a sestrami bude brzdou zla.
† Podpořím lásku mezi manžely, aby rostla.

MÉ POŽEHNÁNÍ BUDE S VÁMI, DOKUD BUDETE KONAT VŠE DOBRÉ.

Miluji vás