Jdi na obsah Jdi na menu
 


Královna konce časů - 3. den

17. 8. 2022

 

MODLITBA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ

DEN TŘETÍ


Modlete se, aby pronásledovatelé a nepřátelé lidu mého Syna, byli rozehnáni.
 

Božský Otče, Věčný a Všemohoucí, Svatý Synu, Vtělené Slovo, Svatý Utěšiteli, Boží Duchu, Tři Osoby v Pravém Bohu. Vylijte své Nejsvětější požehnání na toto stvoření které volá před vaším Božským Majestátem. Uchopte mou ruku, abych nebyl oddělen od vaší ochrany, dejte mi pevnou naději na setkání s vaší Slávou. Kéž je má duše utvářena vaším Svatým Duchem a získám rozlišování, které mě povede k pravdě vašeho Slova a nesejdu ze svaté cesty. Nejsvětější Trojice, odkázala jsi svému lidu požehnání mít Královnu a Matku Konce časů, aby se přimlouvala a chránila váš lid. Radostně vítám toto vyvýšení Královny a Matky, chápu se Její požehnané ruky a poddávám se jejímu mateřskému vedení, abych tak, spolu s Ní, mohl být vykonavatelem vaší vůle. Matko, která vedeš, Matko, která se přimlouváš, Matko, která chráníš toto zbloudilé lidstvo, buď mi kormidlem v této chvíli, aby má duše nepodlehla ze slabosti spárům ďábla. Posil moji vůli, abych se neobával očekávaného, ale abych se spíše bál podlehnutí našeptávání zlého a nedej mé duši ztratit se v temnotě zla. Královno a Matko Konce časů, přijď, přijmi mě a nauč mě čekat na okamžik Nejsvětější Trojice, kéž to nejsem já, kdo by chtěl uspíšit hodinu, ale pod tvou věrnou ochranou ať jsem tvým obrazem a kéž mě nikdy nevyděsí nic, čemu bych zdánlivě mohl podlehnout. Královno a Matko Konce časů, učiň ať se ve mně znovuzrodí víra, naděje a láska, odvaha žít jako ty, živit se vůlí Nejsvětější Trojice a trvalá vroucí víra, kterou mě povedeš k vytouženému setkání s Otcem, Synem a Svatým Duchem, ke znovuzrození k novému životu po boku Nejsvětější Trojice. Amen.


Modlitba dne:
Královno a Matko obtížených, pohlédni na mě, volám tě ze všech sil. Nedovol, aby můj rozum nabyl vrchu nad srdcem, roznět ve mně odvahu vydat se cestou obrácení. A budu-li na zemi pronásledován pro lásku k tvému Synu, přiveď své anděly a pojďte se mnou, přijď a nauč mě odolat, v každém okamžiku, pohledem na tvou mateřskou tvář. Nechť tvůj pohled pronikne mé myšlenky, abych se nedal unést množstvím nabídek ovoce světa, které by mě svedlo k hříchu. Přijmi, Královno a Matko, má přání a v tobě ať se stanou pravdou.

Amen.

Oběť: Vyzývám vás k adoraci mého Syna