Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plamenný žár lásky

Poselství o Plamenu Lásky
Neposkvrněného Srdce Panny Marie


 

Zjevení Panny Marie
Elizabeth Kindelmannové

 

BOŽE, OBĚTUJI TI PLAMENNÝ ŽÁR LÁSKY NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE ZA TUTO DUŠI

Děti moje, můžete s důvěrou vyprošovat milosti pro záchranu duší... a to i těch největších hříšníků. Jen vaším prostřednictvím mohou být zachráněni, když za ně budete vysílat povzdechy k Bohu Otci.
Jste-li v milosti posvěcující a dotknete-li se jiného člověka....,a to, i když se jedná pro vám neznámého člověka – a v duchu vyslovíte povzdech: Bože,obětuji ti Plamenný žár Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie, žádný takový člověk nebude zavržen.


Od roku 1960 se zjevovala Panna Maria matce šesti dětí, Elizabeth Kindelmannové z Maďarska, aby jí svěřila touhu svého Neposkvrněného Srdce zapálit celý svět Plamenem Lásky (obrázek), a tak postavit hráz proti šíření zla. Kardinál Peter Erdö, arcibiskup Ostřihomi-Budapešti a předseda Rady biskupských konferencí Evropy, dal dne 6.6.2009 imprimatur původnímu Duchovnímu deníku Elizabeth Kindelmannové Triumf Neposkvrněného Srdce Panny Marie, předpovězený ve Fatimě, se uskutečňuje i skrze přijetí tohoto zjevení a v přizpůsobení života jeho obsahu.

Vidím v tom velkou milost nabídnutou každému, kdo hledá zbraň proti "moci zlého", nepřítele celého lidstva, a kdo chce pod vedením Matky Boží žít pro království Boží a "zachraňovat duše pro věčnost".

(Z úvodu brožurky Plamen Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie, bratr František Pokorný, vydáno vlastním nákladem.)

 

Je velký pátek. Panna Maria přišla a řekla:

"Na zemi je tolik hříšníků. Pomozte mi zachraňovat jejich duše. Dám vám do rukou paprsek světla. Je to Plamen Lásky mého Neposkvrněného Srdce. Jsem vaše dobrá a milující Matka a spolu s vaším přičiněním vás zachraňuji. Dcero moje, nyní ti dávám Plamen Lásky svého Srdce. Zapal jím nejprve své srdce a pak ho předej dále, alespoň jedné duši."

Pak se dala do takového pláče, že jsem byla zmatena a nevěděla jsem, co dělat. Slíbila jsem za všechny, že její přání splníme, neboť mi div srdce nepuklo bolestí.

"Děti moje, můžete s důvěrou vyprošovat milosti pro záchranu duší nevěrců, vlažných katolíků i velmi špatných lidí, a to i těch největších hříšníků. Jen vaším prostřednictvím mohou být zachráněni, když za ně budete vysílat povzdechy k Bohu Otci.

Jste-li v milosti posvěcující a dotknete-li se jiného člověka, a to buď podáním ruky nebo i náhodně, na úřadě, ve škole, ve společnosti, společenských místnostech – a to i když se jedná pro vám neznámého člověka – a v duchu vyslovíte povzdech:


BOŽE, OBĚTUJI TI PLAMENNÝ ŽÁR LÁSKY NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE ZA TUTO DUŠI

žádný takový člověk nebude zavržen. Každému, za něhož jste vyslali tento povzdech, se dostane milosti, a to buď ihned, nebo později, ale každopádně v hodině smrti."

A Matka Boží prosila:

"Využijte této možnosti záchrany pro své drahé i pro všechny kolem vás. Budete-li prosit Boha skrze Plamenný žár mé lásky, zachráníme společně celý svět."

A Pán Ježíš k tomu řekl:

"A úsměv mojí Matky zazáří nad celým světem!"

Ovládla mne nevýslovná touha, aby celý svět byl s jejím Plamenem Lásky seznámen co nejdříve, aby byl satan co nejdříve odlepen a nemohl hubit duše.

Matka Boží ještě řekla:


"Budete-li vzývat Plamen mé Lásky, společně zachráníme svět!"

(Na Fatym.com vydáno 29.12.2017; 9.6.2018 - 864 shlédnutí; 30.11.2018 - 1796; 27.6.2019 - 2828; 11.4.2021 - 6525 shlédnutí)


Níže pod obrázkem se dočtete více a najdete také růženec (korunku) k Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce P. Marie:

Poselství o Plamenu Lásky
Neposkvrněného Srdce Panny Marie


www.fatym.com/view....
(ze 2.6.2016)

 

**********

 

Plameň lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
- ruženec (korunka)
https://www.youtube.com/watch?v=1QomInMzQhY

(13.5.2017)