Jdi na obsah Jdi na menu
 


Korunka k sv. Michaelu archandělu

 

Korunka ke sv. archandělovi Michaelovi

Zaslíbení sv. archanděla Michaela: svatý archanděl Michael se zjevil jednomu věrnému služebníku a slíbil zvláštní milosti těm, kteří se budou modlit těchto devět přivítání. Svatý archanděl slíbil, že každého, kdo se pomodlí tuto Novénu a přistoupí ke svatému přijímání, budou doprovázet andělé – z každého sboru jeden. Kdo se bude tuto Novéna modlit často, andělé ho budou provázet během celého života a budou prosit u Pána i za vysvobození jeho zemřelých rodičů z očistce.

/Kdo se bude tuto pobožnost modlit celý měsíc, vyzpovídá se a přijme Tělo a Krev Ježíše, získá plnomocné odpustky. Plnomocné odpustky získá i ten, kdo se vyzpovídá a přijímá na: svátek archanděla Michaela, Gabriela a Rafaela (29.9.), svátek (vzpomínku) andělů Strážných (2.10.)/


Vstupní modlitba:

Bože, pomáhej nám!
Pane, dej, abychom tuto modlitbu vykonali podle tvé svaté vůle.
Sláva Otci ...

1. Otče náš ... 1x
    Zdrávas Maria ... 3x
    Sláva Otci ...

Pane, Bože náš, na přímluvu svatého Michaela a nebeského chóru Serafínů obdaruj nás milostí, abychom toužili po dokonalosti. Amen.

2. Otče náš ... 1x
    Zdrávas Maria ... 3x
    Sláva Otci ...

Pane, Bože náš, na přímluvu svatého Michaela a nebeského sboru Cherubínů, obdaruj nás milostí, abychom kráčeli cestou křesťanské dokonalosti. Amen.

3. Otče náš ... 1x
    Zdrávas Maria ... 3x
    Sláva Otci ...

Pane, Bože náš, na přímluvu svatého Michaela a nebeského chóru Trůnů, naplň naše srdce duchem pravé a upřímné kajícnosti. Amen.

4. Otče náš ... 1x
    Zdrávas Maria ... 3x
    Sláva Otci ...

Pane, Bože náš, na přímluvu svatého Michaela a nebeského chóru Panstev, obdaruj nás milostí, abychom dokázali ovládnout své vášně. Amen.

5. Otče náš ... 1x
    Zdrávas Maria ... 3x
    Sláva Otci ...

Pane, Bože náš, na přímluvu svatého Michaela a nebeského chóru Mocností, ochraň naše duše od ďábelských vášní. Amen.

6. Otče náš ... 1x
    Zdrávas Maria ... 3x
    Sláva Otci ...

Pane, Bože náš, na přímluvu svatého Michaela a nebeského chóru Sil, nedej nám upadnout do hříchů, ale chraň nás od každého zla. Amen.

7. Otče náš ... 1x
    Zdrávas Maria ... 3x
    Sláva Otci ...

Pane, Bože náš, na přímluvu svatého Michaela a nebeského chóru Knížectví, naplň naše srdce duchem spravedlnosti a upřímné pokory. Amen.

8. Otče náš ... 1x
    Zdrávas Maria ... 3x
    Sláva Otci ...

Pane, Bože náš, na přímluvu svatého Michaela a nebeského chóru Archandělů, obdaruj nás milostí, abychom vytrvali ve víře a dobrých skutcích, kterými si zasloužíme nebeskou slávu. Amen.

9. Otče náš ... 1x
    Zdrávas Maria ... 3x
    Sláva Otci ...

Pane, Bože náš, na přímluvu svatého Michaela a nebeského chóru Andělů, dej, aby nás oni provázeli během celého našeho života a po smrti nás zavedli do věčné radosti v nebeském Království. Amen.


Otče náš ... 1x (na počest sv. Archanděla Michaela)
Otče náš ... 1x (na počest sv. Archanděla Gabriela)
Otče náš ... 1x (na počest sv. Archanděla Rafaela)
Otče náš ... 1x (na počest sv. Andělů strážných)

Prosba ke sv. archandělu Michaelovi:
Slavný svatý archanděli Michaeli! Ty jsi velitel nebeských sborů, tobě Bůh svěřil naše duše. Přemohl jsi neposlušné anděly, jsi pokorný služebník nebeského krále Ježíše Krista a náš spolehlivý ochránce, plný nebeského světla a ctností. Prosíme tě, vysvoboď nás z každého zla, abychom mohli kráčet cestou dokonalosti k Bohu a tak si zasloužili jeho zaslíbení.

Závěrečná modlitba:
Všemohoucí a věčný Bože, tys ve své převeliké dobrotě a milosrdenství vybral za velitele své Církvi svatého archanděla Michaela. Dej, abychom i my, doprovázeni jeho pomocí, zvítězili nad všemi nepřáteli, v bezhříšnosti setrvali až do smrti a tak předstoupili před tvůj svatý trůn. Prosíme tě o to pro zásluhy Ježíše Krista. Amen.


Zdroj: https://www.zachej.sk/produkt/1658/retaz-deviatnikov/

Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.com/, článek ze 3.9.2018 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 24.9.2018; 25.9.2021 - 4960 shlédnutí)