Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okénko farnosti - co připravujeme

(Všechno je jinak, dostal se nám do všech plánů i do plánů práce, i do plánu pastoračních jakýsi vir Cov2 a teď s ním nic dobře nefunguje. Posuďte! Kalendář utíká a my sedíme a modlíme se každý doma sám. Všechno, co mělo být společně, tak není. Nestýskejme si, to by se hodilo tomu nepřejícímu, my si už najdeme důvod, abychom nemalomyslněli. Pán říká "Buďte dobré mysli, pokoj vám." Opusťme tedy svoje plány a pracujme podle Jeho plánů. Jsou lepší.) Tohle v závorce platilo do nedávna a já  zjišťuji, jak jsme při karanténě ztratili smysl pro plánování, přestože vše potřebné běželo jako po drátku. Vbrzku připravím přehled pastorace do konce roku a na rok příští t.j. 2022.

Okénko farnosti – rok 2020

Pravidelné akce: 30 min. před mší sv. – modlitba růžence

 

První pátky: po mši sv. adorace

 

První soboty: hodinu před mší sv. modlitby první soboty

 

V postní době: každý pátek 30 min. před mší sv.

 

                        modlitba křížové cesty

 

 

1.1.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Světový den modliteb za mír

3.1.

První pátek v měsíci

4.1.

První sobota v měsíci

6.1.

Slavnost Zjevení Páně

Žehnání soli, vody, křídy a šperků

10.1.

Farní rada

11.1.

Tříkrálová sbírka

18. – 25.1.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

26.1.

Výstav Nejsvětější Svátosti         9.30 – 16.00

27.1.

Úklid vánoční výzdoby

29.1.

Biblická hodina

31.1.

Světový den pomoci malomocným

1.2.

První sobota

2.2.

Svěcení svící – Hromnice

Světový den zasvěceného života

3.2.

Svatoblažejské požehnání

7.2.

První pátek

11.2.

Světový den nemocných

12.2.

Biblická hodina

16.2.

Adorace v 15.00 hodin

22.2.

Světový den skautek

26.2.

Popeleční středa – den přísného postu

4.3.

Biblická hodina

6.3.

První pátek

7.3.

První sobota

13.3.

Farní rada

15.3.

Adorace v 15.00 hodin

17.3.

Den uprchlíků

19.3.

Slavnost sv. Josefa

20.3.

Pouť do Budislavi za zachování přirozené rodiny Mezinárodní den boje za odstranění diskriminace

 

 

25.3.

Slavnost zvěstování Páně

Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenar. děti

3.4.

První pátek

4.4.

První sobota

5.4.

Květná neděle – následuje Svatý týden

 

Mezinárodní den mládeže

9.4.

Zelený čtvrtek – hodina bdění, agapé

10.4.

Velký pátek – celonoční adorace, začátek novény k Božímu milosrdenstí

11.4.

Bílá sobota – celodenní dorace, Vigilie vzkříšení Páně

12.4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, žehnání pokrmů

17.4.

Pouť do Budislavi za zachování přirozené rodiny

19.4.

Svátek Božího Milosrdenství, pomazání nemocných

24.4.

Den skautů, prosby za úrodu

1.5.

První pátek

2.5.

První sobota

3.5.

Farní den v Poříčí

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

8.5.

Farní rada

10.5.

Den matek

15.5.

Pouť do Budislavi za zachování přirozené rodiny

17.5.

Pouť v Poříčí

Adorace v 15.00 hodin

Den modliteb za pronásledované křesťany

21.5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

22.5.

Začátek novény k Duchu Svatému

24.5.

Den modliteb za sdělovací prostředky

25.5.

Mezinárodní den ztracených dětí

31.5.

Slavnost seslání Ducha Svatého

5.6.

První pátek

Světový den životního prostředí

6.6.

První sobota

7.6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

Pouť na Chotěnově

11.6.

Slavnost Těla a Krve Páně

14.6.

Průvod Božího Těla

Pouť v Mladočově

17.6.

Mezinárodní den otců

19.6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Pouť do Budislavi za zachování přirozené rodiny

21.6.

Pouť v Budislavi

Adorace v 15.00 hodin

24.6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

26.6.

Mezinárodní den boje proti narkománii

28.6.

Pouť na Desné

29.6.

Slavnost sv. Petra a Pavla

3.7.

První pátek

4.7.

První sobota

5.7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Pouť v Jarošově

10.7.

farní rada

19.7.

Adorace v 15.00 hodin

26.7.

Žehnání vozidel

1.8.

První sobota

7.8.

První pátek

9.8.

Pouť Olšany

15.8.

Slavnost Nanebevzetíí Panny Marie

16.8.

Jezerní pouť v Cikově

23.8.

Posvícení celá farnost

24.8.

Slavnost sv. Bartoloměje

30.8.

Posvícení Budislav

1.9.

Den modliteb za péči o stvoření

4.9.

První pátek

5.9.

První sobota

6.9.

Žehnání školákům

8.9.

Mezinárodní den gramotnosti

11.9.

Farní rada

21.9.

Mezinárodní den míru

26.9.

Mezinárodní den neslyšících

27.9.

Pouť Zrnětín

28.9.

Slavnost sv. Václava

1.10.

Mezinárodní den hudby

2.10.

První pátek

3.10.

První sobota

16.10.

Světový den výživy

18.10.

Den modliteb za misie

25.10. – 8.11.

Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci

1.11.

Slavnost Všech svatých

3.11.

Mezinárodní den nevidomých

6.11.

První pátek

7.11.

První sobota

17.11.

Mezinárodní den studenstva

19.11.

Den bible

22.11.

Slavnost Ježíše Krista krále

29.11.

Začíná advent - žehnání adventních věnců

1.12.

Světový den boje proti AIDS

4.12.

První pátek

5.12.

První sobota

8.12.

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

10.12.

Den lidských práv

20.12.

Adorace v 15.00 hodin

21.12.

Zdobení kostela

22.12.

Cikov – zpívání u jesliček v 16.30 hodin

23.12.

Desná - koledování u jesliček v 16.00 hodin

25.12.

Slavnost Narození Páně

27.12.

Obnova manželských slibů, žehnání vína