Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. září 2012, 24. neděle v mezidobí

15. 9. 2012

 

 

Liturgie: Iz 50,5-9a Zl 116(114) Jak 2,14-18 Mk 8,27-35

 

Drazí přátelé

 

Dnes nám svatý Jakub v druhém čtení připomíná moc důležitou skutečnost: „Víra bez skutků je mrtvá.“ Zdůrazňuje ve svém listu slova: „Dá-li Bůh“ – svatý Jakub tím zdůrazňuje, abychom s Bohem vždy počítali.

Naši rodiče, hlavně lidé na venkově, si tuto životní moudrost často připomínali, protože věděli ze zkušenosti, jak jsou závislí na přírodě, která je řízena Bohem, jeho moudrostí, mocí a láskou. Tím úslovím „Dá-li Bůh“ vyjadřujeme svou víru a zároveň i lásku a úctu. To je tedy ten skutek lásky. List sv. Jakuba je plný praktických projevů živé víry. Hned v první části říká: „Prochází-li naše víra zkouškami, je potřeba to pokládat spíše za radost, protože to přispívá k vytrvalosti. Je nutné, abychom si uvědomovali, že jsme všichni Boží děti – tedy bratři a sestry v Kristu. Bohatí a vysoce postavení se nemají vyvyšovat nad chudými a zase chudí se nemají patolízalsky hrbit před bohatými a pěkně oblečenými.

Dnes jsme slyšeli základní poučku, že víra bez skutků je mrtvá! Naše víra se má projevovat ve skutcích. – Spravedlivý žije z víry! Naše víra nemá být jen zvyková a tradiční, ale musí být opravdová. Svatý Pavel říká: „Vím komu jsem uvěřil a jsem si tím jistý.“ Takový člověk je charakterní, spravedlivý, jedná vždycky čestně, je na něho opravdu spolehnutí. Jemu je víra a život podle víry samozřejmostí zcela logickou, za víru se nestydí … je opravdový. Takový člověk nemusí o víře moc mluvit. Ona z něho vyzařuje a je přesvědčivá. Potom i nevěřící mají před takovým člověkem úctu.

Dále mluví svatý Jakub o krocení jazyka. Říká: „Kdo jazykem nehřeší – je spravedlivý.“ A také nás vybízí, abychom se varovali svárlivosti, abychom byli pokojní, laskaví, ústupní, milosrdní a upřímní. Můžeme říci, že toto je vlastně vnější legitimace křesťana. A také nás varuje před přílišným přilnutím ke světu.

Svatý Jakub také odsuzuje zatvrzelost a pýchu boháčů. Říká: „Hle zadržená mzda dělníků volá k uším Pána zástupů.“ Apoštol nás také vyzývá k trpělivosti. Dává za příklad rolníka, který trpělivě čeká na drahocenný poklad země – na úrodu. Jedem starý farář řekl svému nově nastoupenému kaplanovi: „Důstojný pane, máte před sebou kněžský život. Jistě chcete udělat mnoho dobra a spoustu dobrých věcí. Víte, na dobré dílo je třeba tří věcí: čas, trpělivost a klid. A k tomu co chce Bůh, abyste vykonal, čili dělal: vždy jen to, co je jeho vůle. A on vám dá tolik času, kolik je právě třeba, abyste to dobře vykonal.“ Takže nemusíte nikdy říkat: „Já nemám čas“ a spěchat …. Můžete zůstat vždy klidní. A tak si pamatujte ta tři slova: Čas, Trpělivost a Klid! A ještě na závěr si uveďme poslední poučku svatého Jakuba: „Vaše řeč budiš: Ano, ne, ne.“

Myslím, že by bylo dobré si vzít k srdci tyto užitečné rady svatého Jakuba. Byl příbuzným pána Ježíše – měl prý také jeho vnější podobu a byl spravedlivý. Takových lidí je dnes opravdu moc zapotřebí!