Jdi na obsah Jdi na menu
 


18.8.2013 - 20. neděle v mezidobí

8. 9. 2013

 

Denní liturgie (Cyklus - C), 1. čtení: Jer 38,4-6.8-10, Žalm: Zl 40(39), 2. čtení: Zd 12,1-4, Evangelium: Lk 12,49-53
 
Drazí přátelé
Jak nesmírné je množství těch, kdo se na nás dívají. Toto povzbuzující zvolání můžeme chápat ve dvojím smyslu. Předně je třeba si uvědomit, že život křesťanů je ostře sledován očima světa. Bývá to pohled nenápadný a pokradmý, ale často spíše intenzivní a kritický. Lidé si totiž často potřebují ověřit svůj náboženský – lhostejný – postoj a dokázat sami sobě, že stojí na správné cestě, prostě potřebují si zdůvodnit svoji nedůvěru. A tak se snaží objevit na církvi trhliny, které zpochybňují její snahu a cíle.
Tady je potřeba, abychom si tento pohled světa neustále uvědomovali na každém kroku, a to i tam, kde nejsme viděni. Například mezi blízkými přáteli různého založení, dokonce i mezi manžely, mezi nimiž není jednota víry. Znamená to tedy buď svým postojem svědčit o Kristu nebo svou vlažností pomáhat upevňovat nedůvěru. Jedno je si zde potřeba uvědomit, že dobré svědectví života před světem nesmí být z naší strany nikdy pouhým divadlem, které hrajeme tak trochu na svůj účet, aby se řeklo: „On je dobrý.“ I tam by se mohla přihřát naše samolibost a pýcha a znehodnocovat tak věc Boží. Máme žít opravdu křesťansky, aby lidé kolem nás pochopili, že Kristus, v kterého věříme, je dobrý a pravdivý. A tak v pokorné službě dobrého příkladu můžeme přispět svým dílem na stavbě mostu mezi nevěřícími a Božím voláním.
Jak je nesmírné množství těch, kteří se na nás dívají!
Ale ještě jeden pohled je na nás upřen a daleko intenzivnější! Je to pohled Krista a celého nebe, jímž církev vítězná sleduje církev bojující. Jistě jste mnozí sledovali nebo často sledujete třeba televizní přenos sportovního finále, třeba z opačného konce světa. Každý pohyb na hřišti, každou sebemenší chybu, zaváhání, snahu i úspěch v jediném okamžiku a jedním dechem spoluprožívají stamiliony lidí.
Je jistě zvláštní pocit, pokusit se o představu, jakým pohledem sleduje náš pozemský zápas Kristus a spolu s ním to nesmírné množství těch, kteří se již vítězně probojovali do cíle. Nyní z nadhledu věčnosti sledují naše chyby i drobné krůčky. Jak nesmírně nám pomáhají. Jak dokonalá pouta lásky vytvářejí atmosféru, v níž lze jen těžko prohrát. Víme, že mnohem hůře se bojuje na cizím hřišti. Bratři a sestry, jak nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají! Jak silný je pohled Krista, který bojuje s námi a ubezpečuje nás, že je-li s námi, nikdo a nic nás nemůže porazit. Jaká atmosféra pomoci, zájmu, bratrství, lásky a síly nás obklopuje! Každé naše slovo, myšlenka i skutek se odehrávají před tváří celého nebe!
Slova autora listu Židům, sv. Pavla jsou důležitou posilou každému z nás. I my bojujeme svůj boj víry, mnohdy v útlumu, v depresi cizího bojiště – dnešního světa – kde je zdánlivě všechno v mocné převaze proti nám. Je to jen proto, že nevidíme, jak nesmírné je množství těch, kteří se na nás nejen dívají, nýbrž přímo bojují na naší straně.
A tak stojí za to poslechnout výzvu Božího slova a klást odpor až do krve, neochabovat a vnitřně nezemdlít, odhodit všechno, co nás zatěžuje na cestě k tobě Pane Ježíši! Je to jistota našeho vítězství. Dej nám sílu.