Jdi na obsah Jdi na menu
 


19.3.2013 - slavnost Sv. Josefa

22. 3. 2013

 

Denní liturgie (Cyklus - C), 1. čtení: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16, Žalm: Zl 89(88), 2. čtení: Rim 4,13.16-18.22, Evangelium: Mt 1,16.18-21.24a
 
Drazí přátelé
Svatý Josef je pro nás zvláštním světcem. Je velikým mužem, velkou osobností, a přitom zůstává skutečným tajemstvím. Stopy svatého Josefa se jaksi ztrácejí ve tmě. Nikdo neví kdy a kde se narodil, kdy a kde zemřel. Krátce před narozením Ježíše Krista vystupuje na scénu dějin spásy. A tak se můžeme ptát čím je svatý Josef velikým? V jednom hymnu karmelitánského řádu je nazýván „doctor mystikus“. Je mužem, který nás neučí slovy ani vznosným kázáním ani hlubokými úvahami, ale učí nás svým mlčením. V Písmu svatém nenajdete od něho ani jediné slovíčko. Evangelium přijalo jeho mlčení a nese ho celými věky. Sám Bůh před ním mlčel a on, svatý Josef odpověděl stejnou obětí mlčení. Jedná se tady o svatou výměnu lásky mezi Bohem a jeho tvorem. Nejkrásnější řečí lásky je právě mlčení.
Kde je opravdová láska, nemusí se mnoho mluvit. Je to hluboké porozumění bez objasňování slov. Můžeme tedy říci, že život svatého Josefa nese pečeť mlčení. A žádný světec neukázal tak zřetelně jako on, že právě Bůh nejsilněji mluví mlčením.   
Druhý pohled na svatého Josefa můžeme říci, že zachytíme jakoby v zrcadle, při pohledu na Pannu Marii a Ježíše. Leonard de Port-Murice řekl: „Nevadí, že evangelisté tak málo hovoří o svatém Josefu. Mě stačí, že jej představili jako snoubence Panny Marie.“ Mohli být Panna Maria a Ježíš svěřeni někomu, kdo by neodpovídal přísným kriteriím Božím? Těžko! Každý ze zkušenosti víme, že opravdová láska bolí! Svatý Josef přijal úlohu otce a měl k Ježíšovi skutečně otcovskou lásku. A Ježíš na ní odpovídal synovskou oddaností. Ve vztahu k Panně Marii stál před tajemstvím vtělení Božího Syna v mlčení. Víme z evangelia, kolik bolestí mu přinesly ty tajemné a nepochopitelné skutečnosti kolem Svaté rodiny. Muž, který by nebyl silný, statečný, naslouchající a zbožný, těžko by zvládl tuto náročnou úlohu.
Italská mystička Marie Magdalena de Pazzi napsala: „Můj Bože, jak slavný byl Josefův podíl na kalichu utrpení tvého Syna ve službě, kterou prokazoval Božskému Dítěti.“ Není tady potřeba dopodrobna vysvětlovat a něco dodávat, protože ta slova jasně vypovídají o bolestné cestě Mariina manžela.
Svatý Josef je veliký světec a dějiny církve a zkušenosti věřících s jeho přímluvou ukazují, jak křesťané po staletí zakoušeli jeho mocnou přímluvu a ochranu.
Ježíš mu nic neodepře, vždyť byl jeho pozemským otcem.
Důvěřujme mu i my.