Jdi na obsah Jdi na menu
 


24.3.2013 - Květná neděle

23. 3. 2013

 

Denní liturgie (Cyklus - C), 1. čtení: Iz 50,4-7, Žalm: Zl 22(21), 2. čtení: Flp 2,6-11, Evangelium: Lk 22,14-23,56
 
Úvod do pašijí:
 
Drazí přátelé
Nyní se posadíme a budeme naslouchat pašijím, evangeliu o umučení Pána Ježíše. Jak je to hluboký protiklad mezi slavnostním průvodem při vjezdu Krista jako Krále do Jeruzaléma – a mezi druhým průvodem na Golgotu průvodem křížové cesty.
Máme si zde uvědomit základní zákony záchrany člověka. Světu nepomohou parádní průvody, slavnostní proslovy a oslavy, ale obětavá služba člověku – obětování se za druhé. I v našich rukou je možnost spolupráce na díle vykoupení, na záchraně světa. My ale bychom nejraději s Ježíšem hned kralovali, ale cesta k triumfu je cestou kříže.
Pojďme jej tedy na jeho cestě v duchu následovat.
 
 
(Recitace pašijí.)
 
 
Doslov k pašijím:
 
Drazí přátelé
Kdo za to může, co jsme v pašijích slyšeli? Kdo je vinen? Kdo zavinil kříž? Kdo může za kalvárii? Za to, že je Ježíš odmítán, posmíván, neuznáván? Snad je to Pilát? Ale ten přece říkal: „Nevinen jsem smrtí tohoto spravedlivého!“ Nebo to byli Židé? Ti se přece odvolávali na zákon: „My máme zákon a podle zákona má umřít!“ Nebo snad Jidáš? Ten si možná myslel: „Donutím ho tak, aby se projevil jako Boží Syn. On váhá. Donutím ho, aby ukázal kdo je. A já na tom ještě vydělám.“
Kolik bychom našli omluv a ospravedlnění? Kolik z nich se odráží v našich myšlenkách nebo způsobem jednání. Ještě, že Velký pátek nechce, abychom hledali viníka. Viní jsme všichni, nejenom ti lidé minulosti, ale i my, lidé dneška! Uvědomme si také, že jsme tu proto, abychom děkovali tomu, který vzal na sebe, co jsme měli nést i my. Abychom záležitost jeho srdce učinili věcí svých vlastních srdcí.
Pán Ježíš nemyslel na sebe, myslel na svou matku, na svého učedníka a v nich na celou církev, i na nás. Myslel na lotra, který umíral vedle něho, kterému v jeho beznaději dal nepochopitelnou jistotu. Myslel na ty, kdo ho přivedli na kříž. I dnes chce Ježíš skrze nás myslet na mnohé, na naše současníky, na náš svět.
A tak poprosme za náš současný svět, za bloudící bratry.