Jdi na obsah Jdi na menu
 


30.1.2013 - pohřeb Lidunky Kalibánové

17. 2. 2013

Drazí přátelé

Evangelium, které jsme si přečetli, mluví o velké Boží lásce, která vše vynahrazuje těm, kteří zůstali na zemi bez vlastní viny nepatrnými. Jaký to má smysl a k čemu je to dobré, když je mezi námi někdo, kdo zůstane nesamostatný, bezmocný, odkázaný na cizí pomoc? Má to svůj smysl. Ani takový život není marný. Především je nám připomínkou, že to není samozřejmé, že ty máš zdravé tělo, rozum, že mnoho dokážeš. Když pohlédneš na tuto výzvu k trpělivosti, najednou vidíš, jak malé jsou tvé neduhy a potíže.

Vidíš jak je potřebné a spravedlivé, abys těmto nemocným vynahrazoval trpělivostí a láskou to, co jim život zůstal dlužen. Kdo jste s chorými lidmi přišli do styku, jistě víte, jak oni dovedou – i kdyby byli sebevětší chudáci – vycítit, kdo je má rád a kdo jen péči předstírá. Jak touží po radosti, po laskavém zacházení, jak touží po lásce. Jsou tady mezi námi, abychom měli komu prokazovat dobro bez čekání na lidskou odměnu. A za další, jsou tady mezi námi jako živá připomínka: Tato nemocná nemůže dělat nic, je bezmocná. Ty můžeš. Děláš? Děláš tolik dobra, kolik můžeš a děláš ho rád a bez reptání?

Když za námi někdo přijde a naříká si, že je bez nálady, že stále o sobě hloubá kolem dokola a nemůže dál, když slyšíme, že se manželé mezi sebou dohadují, pak jim můžeme poradit: „Začněte se o někoho starat a bude vám pomoženo. Nebudete mít na sebe čas.“ Jakmile člověk udělá sebe sama, svůj blahobyt, své štěstí cílem svého života, stává se nešťastným. Člověk může být zachráněn teprve od okamžiku, když se sám stane zachráncem jinému. Nestačí říkat: „Tento týden jsem nikomu neublížil!“ Pán nepřikázal neškoď bližnímu. To přece dělají všichni slušní lidé. Nám Pán přikázal: „Miluj svého bližního, pomáhej mu.“ Vše, co převyšuje slušné živobytí tvé rodiny vlastně nepatří tobě. Dát přebytky času i peněz – to neznamená rozdat bezmyšlenkovitě, ale promyšleně použít k prospěchu a radosti jiných.

Nevymýšlej žádné velkolepé dobročinné akce, využij možnosti ke konání dobra, které ti nabízí každodenní život. Jen se dobře rozhlédni kolem sebe, vždy se najde někdo, koho můžeš obdarovat, komu můžeš udělat radost.

A my všichni uvažujme o naučení, které nám dává život a smrt této zemřelé. Prosme Pána Ježíše, aby zjevil svou slávu této zemřelé Lidušce za veliké věci, které za život nepoznala a aby teď pro ní život začal, plný a šťastný život radosti v Bohu. Amen.