Jdi na obsah Jdi na menu
 


30.3.2013 - Bílá sobota

30. 3. 2013

 

Úvod slavnosti:
 
Milovaní bratři a sestry
Začíná Veliká noc. Je to noc vzkříšení Kristova. Je to noc našeho vykoupení. Je to noc našeho omilostnění. Vpravdě blažená, veliká noc. Vzkříšení nám církev připodobňuje obrazem světla. Světíme oheň, velikonoční svíci, zpíváme chvalozpěv na světlo Kristovo.
Naše vykoupení nám církev zpřítomňuje obrazem křestní vody, kterou dnes žehnáme. Naše omilostnění se naplňuje ve svatém přijímání. Proto dnešní liturgie vrcholí v hostině Beránkově, ke které jsme všichni pozváni.
Na celém světě jsou křesťané pospolu, poslouchají slovo Boží a slaví Kristovo vzkříšení. Připojme se k nim s vírou, že Kristovo vzkříšení je také naše vzkříšení.
Nyní půjdeme společně před kostel, kde bude posvěcen oheň a velikonoční svíce.
 
 
 
 
 
Kázání:
 
Drazí přátelé
Vyslechli jsme slova svatého evangelia, která nám zvěstovala ústřední tajemství naší víry – Pán Ježíš opravdu vstal z mrtvých. Všichni víme, že na tomto faktu stojí dědictví, které nám předaly předchozí generace, a které máme i my neporušené odevzdat dalším pokolením. Je to velmi obtížný úkol a nesmíme si zastírat jeho náročnost. V radostné velikonoční atmosféře však máme jednu důležitou útěchu – totiž, že na ten úkol nejsme sami. Pán nám bude vždy určitě pomáhat. Vždyť nám přece slíbil, že s nám bude až do skonání věků.
Velikonoce, které právě prožíváme, jsou důkazem toho, že Pán vždy dodrží slovo, že jeho sliby nejsou plané. A díky tomu, že jsme Boží děti, můžeme o tuto pomoc Boha prosit. A tady se už dostáváme k další části vznešené liturgie, k obnově křestních slibů. Tento den je jubilejním dnem v našem českém kalendáři, věnovaným obnově křestních slibů a oslavě Kristova vítězství nad smrtí.
Měli bychom si zjistit, kdy a kde a kým jsme byli pokřtěni. Měli bychom podle možnosti pozvat k této obnově svého kmotra, kmotry. A teď projevme Bohu vděčnost za veliký dar, kterého se nám dostalo svátostí křtu. Vždyť právě křest je tou vstupní branou, skrze kterou do naší duše začíná proudit nadpřirozená Boží pomoc a my díky tomu máme možnost dostát všem závazkům, které na nás Bůh klade. Smyslem obnovy křestních slibů je uvědomit si co pro nás osobně tato svátost znamená, jaké nám dává možnosti, co nám skrze ní Bůh nabízí.
Pokusme se proto nyní dobře soustředit a prožijme tuto další část bohoslužby velikonoční vigilie s otevřeností srdce a opravdovou upřímností.