Jdi na obsah Jdi na menu
 


31.12.2012 Sv. Silvestra

31. 12. 2012

Denní liturgie (Cyklus - C), 1. čtení: 1Jan 2,18-21, Žalm: Zl 96, Evangelium: Jan 1,1-18

 

Drazí přátelé

Prožíváme poslední den v roce, je tzv. silvestrovský večer. Jako by nám říkal: „Podívej se na svou duši!“ Podívej se na uplynulý rok a zamysli se nad tím o kolik obohatil tento rok tvůj život po lidské stránce a o kolik ji ochudil. Neberte to, co tímto dnes říkám jako napomínání, ale vezměte to jako takové zamyšlení.

Světoznámý spisovatel Hans Christian Andersen vypráví v jedné ze svých pohádek tuto zajímavou příhodu: Mocný císař smrtelně onemocněl a v jedné chvíli uviděl smrt. Usedla na jeho lůžko s jeho vlastní korunou na hlavě, s jeho mečem v ruce a s odznakem císařské moci v ruce druhé. Císař byl velmi překvapen. A za chvíli uviděl jakési divné postavy: jedny byly usměvavé, vypadaly spokojeně, jiné zase byly smutné a ztrápené. To byly jeho dobré a zlé skutky. V hodině smrti se vrátily, aby zároveň s ním opustily zemi. A jedna postava přes druhou říkaly: „Pamatuješ si to? Připomínáš si to? Na to jsi zapomněl?“ A tu císař začal volat: „Nechci to všechno vidět, nechci to slyšet. Ať hraje hudba a hodně silně! Bijte mocně do bubnů! Ať přehluší ty strašné hlasy.“ Zbytečně však umírající císař prosil. Jeho skutky ustavičně stály před jeho očima.

Bratři a sestry, konec kalendářního roku znamená smrt jedné části našeho pozemského života. Netíží nás v toto hodině výčitky svědomí? V těchto 365 dnech jsme jistě vykonali mnoho dobrých skutků. Ale také jsme něco pokazili, nedali dobrý příklad, nepomohli druhým, možná jsme si dovolili působit zlu ve svém okolí. Zaneprázdněni prací, různými zálibami a zájmy a jinými pozemskými záležitostmi jsme možná i zanedbali mnoho duchovních skutečností – modlitbu, mše svaté, četbu Písma svatého, svaté svátosti ….

Mnozí toto neradi slyší, protože by měli změnit svůj život. Nechtějí to slyšet, jako ten císař v pohádce, alespoň to chtějí stejně přehlušit. Tak i lidé chtějí přehlušit bujarostí v této noci své svědomí. To není správná cesta. Jeden moudrý poustevník řekl: „Nauč se správně hodnotit svůj včerejšek a tak se naučíš zvládnout i svůj zítřek.“

Dělá se hospodářské hodnocení, jaké máme jmění, ale pro náš život je důležitější hodnocení mravní. Naše šťastná věčnost nezáleží totiž na tom, co máme, ale jak žijeme, jak jednáme, čím naplňujeme svůj život. Dnes večer se máme ptát každý sám sebe: „Obohatil jsem svůj život a okolí láskou, porozuměním, dobrotou, větší důvěrou v Boha, důslednějším životem s Bohem a Marií, životem podle Desatera …

Poděkujme za všechno, co jsme od Boha dostali, za jeho pomoc a ochranu, i když se nám mnohdy zdá, jakoby na nás Bůh zapomněl. Ale on na nás nezapomene nikdy.Vždyť nám říká: „I kdyby na tebe vlastní matka zapomněla, já na tebe nikdy nezapomenu.“

Poděkujme za všechno, co se nám podařilo v tomto roce udělat dobrého. A také poprosme za odpuštění svých poklesků, všech nevěrností a nevděčností, nelásky vůči Bohu i bližnímu. Jaká útěcha a radost nás může v této chvíli naplnit, že je zde Vykupitel Ježíš Kristus, ten, jehož narozeniny jsme před týdnem slavili. On vzal na sebe všechny naše hříchy, aby je smazal a nás očistil. Poděkujme také dnes naší společné duchovní Matce Marii za její přímluvu, svému křestnímu patronu, andělu strážnému a všem naším přímluvcům.

Do nového roku 2013 vstupme skutečně jako křesťané. Pokud budete o půlnoci vzhůru, přivítejte Nový rok v rodině společnou modlitbou. Budete si jistě navzájem přát všechno nejlepší do všech dnů Nového roku.

Angelos Silenius před třemi sty lety přál takto: „Jak svědčí kalendář rok skončený jest a nový nastává. Však pomni křesťane, kdo novým člověkem se v pravdě nestává, ten stále dosud v starém věku žije.“ A tak se snažme o to, aby v novém roce nebyla nová jen ta číslice, která změní letopočet, ale je třeba, abychom nově a lépe prožívali další dny svého pozemského putování zde na zemi. Abychom se stávali trochu lepšími, ochotnějšími, radostnějšími a důslednějšími křesťany.