Jdi na obsah Jdi na menu
 


7.4.2013 - Svátek Božího milosrdenství

10. 4. 2013

 

Denní liturgie (Cyklus - C), 1. čtení: Sk 5,12-16, Žalm: Zl 118(117), 2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19, Evangelium: Jan 20,19-31
 
Drazí přátelé
Dnes je neděle Božího milosrdenství. Někteří jste se letos možná začali modlit novénu k Božímu milosrdenství. Řekneme si pár slov o tomto svátku a o Božím milosrdenství.
Známá americká herečka Anna Jillianová hrála v mnoha slavných filmech. V březnu 1985 při tělocviku zjistila na svém těle nádor. Zhrozila se, protože se domnívala, že je to rakovina. Následující den před návštěvou lékaře se po cestě zastavila v kostele, aby se krátce pomodlila. Při vstupu do chrámu si všimla nápisu nade dveřmi kostela, který mnohokrát četla, ale nikdy ji nic neříkal. Nápis zněl: „Nekonečně dobrý a milosrdný Bůh i dnes pečuje o tebe, bude také pečovat i zítra a každý následující den. Může také od tebe vzdálit veškerý strach, bázeň a neklid, který ti podstrkuje tvá obrazotvornost.“
Po přečtení těchto slov herečka zjistila, že jsou to slova právě pro ni. Vstoupila do chrámu a vroucně se modlila před svatostánkem. Ta modlitba ji vrátila vnitřní klid. Za dva týdny už měla za sebou šťastně operaci a nádor byl odstraněn. Když se uzdravila, začala pomáhat lidem postiženým rakovinou. Život této herečky odráží to, o čem mluví dnešní evangelium. Dnešní evangelium nám promlouvá o apoštolu Tomášovi, o jeho nevěře. Apoštol Tomáš jakoby zapomněl na všechno, co během tří let po boku Krista Pána prožíval. Zapomněl na všechny zázraky, na které hleděl vlastníma očima, zapomněl na všechno, co se v posledních dnech stalo, umučení a smrt Kristova s ním příliš neotřásla. Proto apoštolům, kteří vyprávěli, že viděli zmrtvýchvstalého Pána, tvrdohlavě odmítá uvěřit a prohlásil: „Pokud neuvidím Jeho rány po hřebech a nevložím ruku do jeho boku, neuvěřím!“ A tak při opětovném zjevení za týden mu to Pán Ježíš jemně vyčítá: „Vlož sem svůj prst a podívej se na mé ruce, vlož svou ruku do mého boku a nebuď už nevěřící, ale věř!“
Tato slova by mohl Pán Ježíš říci mnohým z nás. My často slavnostně prohlašujeme, že věříme v Boha, když se nám všechno daří a jsme spokojeni a šťastni. Když však přijdou starosti, utrpení a kříž, najednou se naše důvěra a víra v Boha rozpadá na malé kousky. Dnešní neděle nám říká, jak velice Bohu záleží na naší důvěře. Jak nás velice miluje. Zjevil se apoštolce Božího milosrdenství blahoslavené sestře Faustině Kowalské – stěžoval si ji: „I když moje láska je bezedná, nedůvěřují mi, dokonce ani moje smrt jim nestačí.“ Tento Ježíšův stesk musí dnes otřást každým srdcem. Zvláště tuto neděli Božího milosrdenství, jak si to přál Pán Ježíš a oslovil sestru Faustinu: „Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm pro všechny duše, zvláště pro hříšníky. V tomto dnu otevřu zvlášť Milosrdenství těm duším, které přistoupí ke svaté zpovědi a svatému přijímání. Získají plné odpouštění vin a trestů, neboť tento den budou otevřena stavidla Božích milostí. Chci také, aby svátek Božího milosrdenství byl slaven každou první neděli po Velikonocích. Lidstvo nedojde míru, pokud se neobrátí k zdroji Mého Milosrdenství.“
Bratři a sestry. Ani si neuvědomujeme, kolik nám dává Kristus Pán ve své dobrotě. Když slavíme dnes svátek Božího milosrdenství, položme si otázku: „Snažím se opravdu věřit a důvěřovat Bohu v každé životní situaci?“ Dokážeme Bohu důvěřovat i tehdy, když nás tíží životní kříže, doléhá neštěstí a nesčetné starosti?
Uvědomme si, že nejvíce zraňuje Srdce Ježíšovo nevěra a nedůvěra. Prosme, abychom neztratili důvěru v nekonečné Milosrdenství Boží. Často se modleme slova modlitby: Ježíši, důvěřují Ti! Na lásku Ježíšovu odpovězme láskou, obnovme víru a důvěru v Jeho nekonečné Milosrdenství. A dobře si promysleme slova, která jsou vsazena nade dveřmi jednoho amerického kostela.
Bůh pečuje dnes o tebe, bude pečovat i zítra a každý následující den. Může také od tebe vzdálit utrpení nebo dát sílu je snášet. Ty si jen zachovej klid a odhoď veškerý strach, bázeň a neklid, který ti podstrkuje tvá obrazotvornost. Ježíši, důvěřují Ti. Amen.