Jdi na obsah Jdi na menu
 


8.12.2012 Neposkvrněné početi Panny Marie

9. 12. 2012

 

Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Zj 22,1-7 Žalm: Zl 952. čtení: Evangelium: Lk 21,34-36

Drazí přátelé

Oslavujeme dnes naší nebeskou Matku Pannu Marii, slavíme její Neposkvrněné početí. Všechny slavnosti, svátky a památky mariánské mají svůj kořen v dnešní slavnosti. Maria se stala velikou ženou proto, že byla od samého počátku své existence, od okamžiku početí svého života, uchráněna dědičné viny, a tím také všech osobních hříchů. My všichni, když jsme přišli na svět, měli jsme poznamenání hříšnosti, dědičného hříchu. Ona jediná z lidí je tedy neposkvrněná a svatá. Ne pro své zásluhy ani ne proto, že by byla jiná než ostatní lidé, ale proto, že to tak chtěl Bůh. Maria se stala velkou z milosti Boží. Zamysleme se nad jejím ochránění od hříchu. Při dnešní slavnosti jsme četli v evangeliu o zvěstování Panně Marii. V rozhovoru, kdy anděl přináší Marii toto poselství o Boží vůli, že se má stát matkou Božího Syna, tady jasně vyniká její neporušenost.

Srovnejme si povolání jiných lidí do služby Bohu. Kdykoliv byli povoláni třeba proroci, jaké bylo jejich zděšení. „Jsem člověk nečistých rtů …“ tak říká prorok Izajáš. Podobně se bránil Jeremiáš a mnozí jiní. Můžeme si tady připomenout také sv. Petra, jak on odpověděl Pánu Ježíši: „Pane, odejdi ode mne, protože jsem člověk hříšný.“ Vidíme, že když se postaví hříšný člověk před Boha a má pravou pokoru a poznání, musí Bohu říci: „jsem hříšný“ a sklonit se.

A Maria? Ani ji na mysl nepřišlo, aby andělovi řekla: „jsem hříšná dívka“. Anděl ji přece řekl: „Buď zdráva, milostiplná. Pán s tebou.“ Maria se sice diví, ale nebrání se. Nic neříká o svých hříších – žádné přece neměla. A nemůžeme o ní říci, že by byla jen nevědomé dítě. Ona se přece jasně zeptala, jak se to stane. Ona ví, co je to počít a porodit. Ptá se proto, že při svém současném panenství toto vysvětlení potřebuje. Anděl ji vysvětlil princip Božího mateřství a nabízí ji důkaz. „Tvoje příbuzná Alžběta, o které se říkalo, že nemůže mít dítě, čeká děťátko“, protože u Boha není nic nemožného.

Vraťte se znova ke skutečnosti bezhříšného stavu. Je víc jak jasné, že Maria vůbec neměla vědomí hříchu tak, jako je tomu u každého člověka, který se pravdivě postaví před Boha. Anděl pak jednoznačně potvrzuje nám i Marii pravdivost tohoto tvrzení. „Jsi milosti plná.“ O kom kdy něco podobného bylo řečeno?  O nikom z lidí. Taková je pravda naší víry a my ji v den slavnosti vyznáváme.

S úctou se skláníme před tajemstvím neposkvrněné ženy. Je to dílo Boží milosti, a proto náš pohled a naše vděčnost v prvé řadě směřuje k Bohu. Bože děkujeme ti, že jsi nám zjevil své tajemné úradky.