Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatý Bartoloměj

2. 9. 2012

 

 

Svatý Bartoloměj - 24. srpna 2012

 

Původně se jmenoval Natanael – to znamená Bohem darovaný – pocházel z Kány Galilejské – městečka severně od Nazareta. Jeho otec Tolomaj byl vznešeného rodu. Bartoloměj vyrůstal v kulturním prostředí a získal vysoké vzdělání.

Přátelství s apoštolem Filipem přivedlo Bartoloměje ke Kristu. Když však slyšel, že Kristus vyrůstal v Nazaretě, otevřeně prohlásil “Copak z toho vykřičeného města může vyjít řádný člověk?“ …

V době Kristova mládí skutečně v Nazaretu žilo různorodé obyvatelstvo. Velká část byla pohanská a mezi pohany byla málo morálně silných jedinců. Ale Bartoloměj vzápětí pochopil jakou osobností je Kristus a změnil své stanovisko. Provázel potom Ježíše na jeho cestách a byl svědkem jeho zázračných činů.

Ježíš si vysoce cenil Bartolomějovi ušlechtilosti a jeho smyslu pro spravedlnost. Prohlásil o něm „Hle pravý Izraelita, ve kterém není lsti!“

Bartoloměj po tři roky doprovázel Ježíše a po jeho zmrtvýchvstání byl svědkem Kristova zjevení u jezera Genezaretského v Galileji.

Bartoloměj šířil víru na arabském poloostrově a v nynějším Turecku. V maloasijské Frýgii se sešel s apoštolem Filipem. Dále pak putoval na východ do Lykaonie a Velké Arménie a potom do země Širván, která se dnes nachází na území Ázerbajdžánu a Dagestánu.

Požehnaně působil v královské rodině Širvanšáhů. Dceru tamějšího krále Polimeoda zbavil šílenství a celá královská rodina se z vděčnosti nechala pokřtít. Avšak králův bratr Astyages probudil nenávist pohanských kněží a vojáků proti Bartoloměji. Bartoloměj byl pak krutě mučen ve městě Derbent. Dokonce mu sedřeli kůži z těla a nakonec byl ukřižován hlavou dolů.

Ostatky svatého Bartoloměje prodělaly složitou cestu. Na počátku 6. století je dal východořímský císař Annastazius I. převést do mezopotamské Dury, později se relikvie dostaly na ostrov Lipary a v roce 809 do města Benevents v Kapanii. Konečně byly převezeny do Říma, kde jsou uloženy v hrobce pod hlavním oltářem v chrámě, který mu byl zasvěcen. Původně byl tento kostel zasvěcen našemu světci svatému Vojtěchovi. Tento kostel se nachází v Římě na ostrůvku v řece Tibeře nedaleko Kapitolu. Část ostatků tohoto apoštola získal také Karel IV. pro svatovítskou katedrálu v Praze.

Prosme svatého Bartoloměje, aby chránil naší farnost a vyprošoval nám spravedlivé farníky a abychom byli všichni tak hodní a spravedliví, jako byl on.