Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klíč k umučení Pána Ježíše

30. 11. 2021

Klíč k umučení Pána Ježíše

 

Pane Ježíši, svatá Brigita a svatá Mechtilda tě prosily, abys jim zjevil, kolik ran jsi dostal při svém hrozném utrpení. Tys jim odpověděl:

1. Vyronil jsem za vás 6.200 slz.

2. V Getsemanské zahradě jsem prolil 97.207 krůpějí své krve.

3. Na tělo jsem dostal 6.666 úderů.

4. Na líce mi dali 100 surových políčků.

5. Na krk jsem dostal 120 úderů.

6. Na nohy jsem dostal 32 a na ústa 52 úderů.

7. Na záda jsem dostal 388 úderů

8. Do tváře mi hodili 32-krát bláto a poplivali mě.

9. Kopali mě jako zločince 170-krát.

10. Strkali mě a na zem povalili 130-krát.

11. Trnovou korunou mi učinili 303 rány.

12. Muky, které mě mohly usmrtit, mě způsobili 162-krát.

13. Za vaše spasení a obrácení jsem vzdychal 300-krát.

14. Od soudního dvora na Kalvárii s těžkým křížem jsem udělal 3.361 kroků.

15. Za to všechno jsem dostal jediný skutek lásky - od Veroniky.

16. Podala mi šátek, na který jsem otiskl svou tvář.

17. Hroznou smrtelnou úzkost jsem vytrpěl 19-krát.


(Při každé bolesti - t.j. 17-krát se připojuje tato modlitba:)

Srdce Ježíšovo, snášející smrtelnou úzkost a smrtelné muky, děkuji ti za to všechno skrze tvou přesvatou a přebolestnou Matku Marii. 

Příslib Pána Ježíše:Všem, kteří se budou tento Klíč k umučení modlit denně po 40 dní, udělím ze svého umučení těchto 5 milostí:

1.Odpuštění všech hříchů a plnomocné odpustky
2. Zemřou-li dříve, přijmu jejich pobožnost jako dokončenou.
3. Zachráním je před očistcovým ohněm.
4. Vezmu je k sobě a odměním, jako kdyby za mne prolili krev.
5. Jejich duše a duše jejich příbuzných až do čtvrtého pokoleni vezmu a potěším nebeskou slávou.

(Imprimatur: Fabine Makario, ercbishop, 21.11.63)


 

Modlitba k Ježíšově smrtelné úzkosti na Olivetské hoře.Ježíši, který v přemíře své lásky, abys přemohl tvrdost našeho srdce, vyléváš proudy milosrdenství na ty, kteří rozjímají o tvém utrpení v Getsemanské zahradě a rozšiřují tuto pobožnost: prosím tě vroucně, pomáhej mému srdci a mojí duši, abych často, nejméně však jednou za den, myslil na tvou přehořkou úzkost na Olivetské hoře, ať se upřímně vcítím do tvé bolesti a co nejvíce se s tebou spojím.

Ježíši, tys oné noci vzal na sebe nesmírnou tíži našich hříchů a dokonale za ně dostiučinil., uděl mi velký dar dokonalé lítosti z lásky k tobě nad mými hříchy a poklesky, pro které ses v úzkostech potil krví.

Ježíši, dopřej mi pro svůj bolestný, nepopsatelný zápas v zahradě Getsemanské konečné vítězství nad pokušeními, zvláště nad těmi, kterým tak často uboze podléhám.

Ježíši, pro svůj veliký smrtelný zápas v oné noci zrad a nejtrpčí duševní úzkosti, osvěť mně, abych poznal a plnil tvou božskou vůli a ať své myšlení soustřeďuji na tvůj přebolestný zápas a rozjímám jak jsi v zápase vítězil při plnění vůle svého nebeského Otce.

Ježíši, buď požehnán za všechny vzdechy a slzy oné noci.

Ježíši, buď požehnán za krvavý pot a strašný smrtelný zápas, který jsi z lásky protrpěl v osamocenosti a opuštěnosti.

Ježíši, naplněný nesmírnou hořkostí, buď požehnán za modlitbu, která tak hluboce lidsky i božsky vytryskla z tvého, smrtelnou úzkostí sevřeného srdce.

Věčný Otče, obětuji ti všechny minulé, přítomné i budoucí mše svaté ve spojení s krvavou smrtelnou úzkostí Kristovou v Getsemanské zahradě.

Nejsvětější Boží Trojice, prosím tě, dej, ať po celém světě se rozšíří známost a tím také láska k Ježíšově smrtelné úzkosti na Olivetské hoře.

Milovaný Ježíši, dej ať všichni, kteří se s láskou dívají na tebe přibitého na kříž, také si připomínají tvé nesmírné bolesti a úzkosti na Olivetské hoře a ať se podle tvého příkladu naučí dobře modlit, modlit srdcem a vítězně bojovat za pravou víru, aby tě pak mohli věčně oslavovat a velebit. Amen.