Jdi na obsah Jdi na menu
 


modlitba ponoření do Krve Kristovy

29. 6. 2024

Modlitba ponoření do Kristovy krve

Ježíši, ponořuji do tvé krve celý den, který se právě začíná a který je pro mě darem tvé nekonečné lásky. Ponořuji do tvé krve sebe a všechny, které dnes potkám, na které si vzpomenu nebo se o nich něco dozvím. Ponořuji do tvé krve všechny své blízké a ty, kteří mě prosí o modlitbu.

Pane, ponořuji do tvé krve všechny situace, které dnes vzniknou, všechny záležitosti, které budu vyřizovat, rozhovory, které budu vést, práci, kterou budu vykonávat, jakož i svůj odpočinek.

Ježíši, zvu tě k těmto situacím, záležitostem, rozhovorům, práci a odpočinku. Prosím tě, aby tvá krev omývala tyto lidi a tyto situace a přinášela jim osvobození, očištění, uzdravení a posvěcení podle tvé vůle.

Ať se dnes projeví sláva a moc tvé krve. Přijímám vše, co mi dnes sešleš, ke slávě tvé krve, užitku svaté Církve a na zadostiučinění za své hříchy.

Na přímluvu Panny Marie to vše předávám Bohu Otci. Celý se odevzdávám k dispozici Panně Marii. Bezvýhradně jí předávám svou minulost, budoucnost i přítomnost.

Amen.


Převzato z http://modlitba.sk, článek z 25. 2. 2018 naleznete
ZDE - najdete i obrázek s modlitbou (ve větší velikosti.)