Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitba úcty k nejbolestnější ráně Ježíšově

14. 3. 2023

Modlitba úcty k nejbolestnější ráně Ježíšově

Motto:

„Prokazuj denně zvláštní úctu této Mé ráně na Mém rameni. Začkoliv Mne budeš prosit s odvoláním na tuto ránu – vyslyším tě.

(Spasitel k sv. Bernardu.)

 

Původ této modlitby:

„Podle starých letopisů, sv. Bernard se jednou ptal Pána Ježíše, která byla Jeho největší bolest, skrytá před lidmi, o které nevěděli“. Pán Ježíš mu řekl: „Měl jsem na tři palce hlubokou ránu na Mém pravém rameni, od nesení těžkého kříže. Tato rána byla mnohem bolestnější než ostatní. Na tuto ránu lidé málo myslí, neboť je jim téměř neznámá. Proto uctívej tuto ránu a začkoliv Mne budeš prosit s odvoláním na tuto ránu, vyslyším tě. Všichni, kdož ji uctívají, obdrží milost a milosrdenství“.

+++Acta Klaravallienss+++

 

Modlitba:

„Nejlaskavější Ježíši, tichý Beránku Boží, já bídný a hříšný člověk, pozdravuji a uctivě líbám Tvoji Nejsvětější Ránu, kterou jsi měl na Svém pravém rameni, když jsi nesl těžký kříž. Tato rána byla příčinou Tvé nevýslovné bolesti a muky na celém Tvém přesvatém těle.
Ó ukřižovaný Ježíši!

Pozdravuji Tě a vzdávám nejhlubší úctu Tvé hluboké ráně, kterou způsobil na Tvém rameni těžký kříž. Co nejsrdečněji ti děkují za velikou bolest Tvé rány na rameni, kterou jsi trpěl za naše hříchy. Ze srdce Tě lituji, těším a miluji Tě i za ty, co Tě nemilují, svými hříchy mučí a tak obnovují ránu Tvého ramene. S ohledem na hroznou bolest, kterou Ti způsobila tato rána, pokorně Tě prosím, dej mi milost dokonalé lítosti nad mými hříchy a blaženou smrt. Amen.