Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úcta ke Svaté Tváři

17. 2. 2023

Úcta k Svaté Tváři

Karmelitán Jiří Maria Faré vysvětluje, že Kristus, pravý Bůh a pravý člověk, chce tím obrátit naši pozornost ke svému svatému Lidství, protože nic nám neidentifikuje nějakou osobu tak, jako její tvář.

»Milý Ježíši, při svém hořkém utrpení vystavil ses výsměchu lidí, stal ses mužem bolesti. Uctívám Tvou božskou Tvář. Kdysi z ní vyzařovala božská krása a půvab, nyní se podobá tváři malomocného.

Avšak i v znetvořených rysech poznávám Tvou nekonečnou Lásku. Ze všech sil Tě toužím milovat a působit tak, aby Tě všichni lidé milovali. Slzy, které tolikrát vytékaly z Tvých očí, jsou mi drahocennými perlami. S láskou bych je chtěla shromažďovat, abych jejich nekonečnou cenou vykoupila duše ubohých hříšníků.

Ježíši, Tvá úctyhodná Tvář mne přitahuje. Prosím Tě, vtiskni do mého srdce obraz svého božství a daruj mi k tobě vroucí lásku, abych jednou mohla na Tvou Tvář patřit v její oslavené podobě v nebi. Amen.