Jdi na obsah Jdi na menu
 


První čtvrtky v měsíci

17. 2. 2023

První čtvrtky se v celé církvi mají věnovat modlitbám za kněžská povolání a za osobní svatost kněží.

 

 

Modlitba za kněze

Nejmilejší Ježíši, příteli kněží, posílej všem kněžím denně sedmero darů Ducha Svatého, aby byli všem vším nyní i ve smrti.

Uděl jim trpělivost s maličkými, soucit s nemocnými, pokoru pro chudé, odvahu proti nepřátelům církve. Učiň je neúnavnými ve vyučování, ochotnými k udílení svátosti pokání, horlivými při rozdávání svatého příjímání. Učiň je hroznými pro peklo a všechny jeho spojence, ale posly míru pro všechny lidí dobré vůle.

Kamkoliv se ubírají, ať je provází tvé požehnání; kde prodlévají, ať zavládne tvůj mír; komu žehnají, ať je požehnán Tebou. Učiň je apoštoly, učiň je svatými. Amen.

Ó Pane Ježíši, rozmnož počet kněží své církve!

Dobrotivý Spasiteli, který jsi ve své vševědoucnosti předvídal, jak osudný nedostatek kněží zasáhne naší dobu a naší vlast, pro duševní bolest, s jakou jsi volal na kříži „Žízním“, dej, aby duše, které jsi povolal ke své svaté službě, slyšely Tvůj hlas. Dej jim sílu, aby překonaly všechny překážky, které se jim staví do cesty. Nedej, aby je zlý duch nebo svět oloupil o drahocenný poklad Tvého svatého povolání.

Svatí andělé těchto vyvolených duší, proste za ně ustavičně Boha. Napomínejte je laskavě a důtklivě, aby následovaly Boží hlas.

Nejsvětější Panno Maria, ty ses stala svou účastí na utrpení Spasitele spoluvykupitelkou nesmrtelných duší. Vypros nám mnoho svatých kněží. A ty, svatá Anno, která jsi se milé dítě již v útlém věku zasvětila chrámu, vypros rodičům těch, kteří jsou povolání k jeho službě, aby s ochotným a vděčným srdcem přinesli svou oběť. Amen