Jdi na obsah Jdi na menu
 


První pátky v měsíci

17. 2. 2023

První pátky v měsíci věnujeme smíru Božskému Srdci Páně.


Zaslíbení Pána Ježíše ctitelům jeho Božského Srdce:
Kristus při svém zjevení sv. Markétě Marii Alacoque roku 1675 naléhavě žádal od křesťanů úctu ke svému Srdci a ctitelům Božského Srdce přislíbil:

 • Dám všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnost.
 • Potěším je ve všech jejich obtížích.
 • Hříšníci najdou v něm nevyčerpatelné milosrdenství.
 • Vlažní se stanou horlivými a horliví dokonalejšími.
 • Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat.
 • Vepíši do svého Srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu.
 • Kde budou uctívat obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spojím rozdvojené.
 • Ochráním rodiny, které se s důvěrou na mne obrátí, v jakémkoli soužení.
 • Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužili.
 • Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší.
 • Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistoupí ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti.
 • Má všemohoucí láska udělí všem, kteří po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání. Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátostí. Mé Božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.


Otče, matko, přistupujte se svými dětmi již od jejich prvního svatého přijímání na první pátek v měsíci ke svátosti smíření a ke stolu Páně. Budete tak usmiřovat své hříchy
i hrozné urážky, kterých se Kristu dostává od hříšného lidstva. Můžete si být jisti spásou svou i svých dětí!