Jdi na obsah Jdi na menu
 


Korunka k Božskému Srdci Ježíšovu

Korunka k Božskému Srdci Ježíšovu

 

Duše Kristova, posvěť mě.

Tělo Kristovo, zachraň mě.

Krvi Kristova, napoj mě.

Vodo z boku Kristova, obmyj mě.

Umučení Kristovo, posilni mě.

Dobrý Ježíši, vyslyš mě.

Ve svých ranách ukryj mě.

Nedopusť, abych se odloučil od tebe.

Před zlým nepřítelem ochraň mě.

V hodině mé smrti zavolej mě.

A dej, ať přijdu k tobě,

abych tě s tvými svatými chválil navěky. Amen.

 

Sláva Otci …

 

(Tři desátky)

Buď velebeno Božské Srdce Ježíšovo, velebeno jsi mezi všemi srdci a velebený je v Tobě hořící plamen lásky. (10 x)

 

Duše Kristova ….

 

Buď velebeno Božské Srdce Ježíšovo, velebeno jsi mezi všemi srdci a velebený je v Tobě hořící plamen lásky. (10 x)

 

Duše Kristova ….

 

Buď velebeno Božské Srdce Ježíšovo, velebeno jsi mezi všemi srdci a velebený je v Tobě hořící plamen lásky. (10 x)

 

Nejsvětější Panno Maria, Matko Božského Srdce, oroduj za nás, abychom i my žili skrze lásku Pána Ježíše Krista a umírali v Něm. Amen.

Všemohoucí Bože obětováním této pobožnosti pro slávu Nejsvětějšího Božského Srdce Ježíšova přiveď nás do věčné radosti skrze Krista, našeho Pána. Amen