Jdi na obsah Jdi na menu
 


Když těžkou rukou svoji

23. 6. 2024

Když těžkou rukou svoji

 

1. Když těžkou rukou svoji tě život vede vpřed
    a kříž za křížem stojí v té cestě beze hvězd.

ref. Neztrácej mysli, nezoufej si, žije Maria,
    žije Maria, žije Mariá, důvěřuj v Ní!

2. Když ruce k nebi spínáš a v duši se ti zdá,
    že marně Boha vzýváš, že marná prosba tvá.

3. Když na pozemské pouti tě krutý stíhá žal,
    tvé naděje se hroutí a štěstí prchá v dál.

4. Když neduhem jsi sklíčen, snad k lůžku připoután,
    neb jazykem zlým zničen a od všech pohrdán.

5. Když přítel se ti zcizí a nouze doléhá,
    že naděj každá mizí a srdce podléhá.

6. Když srdce tobě drahé ti anděl smrti vzal

    a žití chvíle blahé ti přešly v trpký žal.

7. Když duší tvoji tíží tak mnohý hříchu dluh,
    že v srdce strach se plíží, zda odpustí ti Bůh.

8. Když tmí se v duši tvoji, když ďábel, tělo, svět,
    zle proti tobě brojí, by v záhubu tě sved.

9. Když všichni se tě spustí, věz, Panna Maria,
    tě nikdy neopustí, vždyť je to Matka tvá.

10. Ať cokoliv tě kruší, k Marii pohlédni,
      Jí odevzdej svou duši ve chvíli poslední.

11. Blah, hasnoucí kdo zraky k ní v smrti upírá,
      neb v náručí té Matky se dobře umírá.

12. Až projdeš smrti branou a vzejde věčný den,
      svou Matkou milovanou v ráj budeš uveden.