Jdi na obsah Jdi na menu
 


Růže krásná, v ráji štěpovaná

23. 6. 2024

Růže krásná v ráji štěpovaná

 

1. Růže krásná v ráji štěpovaná, převyšuje každý květ, neboť její vůně přelíbezná oblažila celý svět.

 

Ref: Anděl Páně z nebeské výsosti přinesl ti Maria poselství, že jsi plná milosti. I my tebe Maria vzýváme, Matkou Boží tebe nazýváme, zdrávas k tobě voláme.

 

2. Zahradníkem té překrásné růže je Stvořitel nebeský, zaslíbil ji Adamovi, Evě na důkaz božské lásky. Anděl Páně …


3. Přijde Panna, která potře hada, krásné jméno Marie, přijde Panna, jíž se netkla vada, čistá jako lilie. Anděl Páně ...

4. Kvetla růže rajské nevinnosti, Panna čistá, Maria, shlédl na ni Bůh s nebes výsosti, velkou milost jí dává. Anděl Páně ...

5. Panna čistá bydlela v samotě, v městečku Nazaretě, přistoupil k ní Archanděl Gabriel, nesl lilii v ruce. Anděl Páně ...

6. Řekl anděl: "Zdrávas buď, Maria, milosti Boží plná, ty jsi ze všech nejčistější Panna, počneš Božího Syna." Anděl Páně ...

7. Maria se těch slov velmi lekla: "Jaké je to poselství? Já jsem Pánu Bohu zavázána, že nezruším panenství." Anděl Páně ...

8. Mluvil Gabriel k Panně Marii: "Nelekej se, Maria! Duchem Svatým budeš zastíněna, našlas milost u Pána.“ Anděl Páně ...


9. Synem Božím nazývat se bude, kterého ty porodíš, on bude Syn Boha nejvyššího, dáš mu jméno Pán Ježíš“ Anděl Páně ...

10. Řekla Maria k andělu Páně: "Staň se dle slova tvého. Ejhle, jsem pokorná dívka Páně, poslušná vůle jeho." Anděl Páně ...

11. Raduj se zem, plesej celé nebe, Maria přivolila, aby ona Krista Spasitele na ten svět porodila. Anděl Páně ...

12. Porodila Panna Mesiáše, na kterého čekal svět, jenž svou smrtí shladil hříchy naše, svobodu nám vrátil zpět. Anděl Páně ...

13. Kdyby Marie, Matičky Boží, na tom světě nebylo, tak by bylo lidské pokolení věčné statky ztratilo. Anděl Páně ...

14. Marii ať stále zvelebuje v celém světě každý tvor, Marii ať v nebi oslavuje nebešťanů četný sbor. Anděl Páně ...

15. I my k Panně Marii volejme, dobrou Matku milujme. Maria, za tvé milosti hojné tobě prozpěvujeme. Anděl Páně ...